Byggenorges Forretningskilde!

Alle planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Modalen

Rassikringstiltak på Fv 5412 i Modalen
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Fangvoll, utflytting av veg.
Utbedring av Fv 569 Mo-Slottet i Modalen
Fra Regional transportplan Hordaland 2013-2024, aktuelle prosjekt 2018-2024.
Utbedring av Høgabergtunnelen i Modalen
Fra Regional transportplan Hordaland 2013-2024, aktuelle prosjekt 2018-2024.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: