Byggenorges Forretningskilde!

Alle planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Lærdal

Rassikringstiltak på Fv 243 Vikaberget i Lærdal
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: is, stein. 210 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Terrenginngrep på Rv 52 Eldrevatn i Lærdal
Byggetips. Lavt prioritert skredpunkt på riksveg. 1300m. Skredtype tørrsnø. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på E16 i Lærdal
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: