Byggenorges Forretningskilde!

Alle planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Årdal

Utbedring av vei, Midttun - Åbøle
Nye fylkesveier i Sogn og Fjordane fra 1/1-10.
Utbedring av Fv 301 Farnes-Hjelle i Årdal
Utvide grøft for å ta imot is- og steinnedfall mm.
TS-tiltak/fartsregulering og sikring av kryssingspunkt på Fylkesveg 5633 i Årdal
Fra budsjett 2021-2024. Fartsregulering og sikring kryssingspunkt.
Rassikringstiltak på Fv 53 Geithus I i Årdal
Middels prioritert i rassikringsplan. Stype skred: tørrsnø, stein. 80m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 53 Midnestunnelen aust i Årdal
Byggetips. Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype is, stein. 30m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 53 Kolnåstunnelen vest i Årdal
Byggetips. Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype is. 30m. Kostnad er ikke beregnet.
Portal ved tunnel Fv 53 i Årdal
Byggetips. Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype is. 40m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 53 Timreskredtunnelen aust i Årdal
Byggetips. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Skredtype is. 20m. Kosntad er antatt av redaksjonen.
Rassikringstiltak på Fv 53 Elv i Årdal
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: bløtsnø/sørpeskred. 100m. Kostnad og start er ikke beregnet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: