Byggenorges Forretningskilde!

Alle planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Vestland fylke

Alver (17)
Askvoll (5)
Askøy (10)
Aurland (21)
Austevoll (0)
Austrheim (1)
Bergen (58)
Bremanger (16)
Bømlo (8)
Eidfjord (8)
Etne (10)
Fedje (0)
Fitjar (2)
Fjaler (5)
Gloppen (11)
Gulen (13)
Hyllestad (2)
Høyanger (25)
Kinn (19)
Kvam (9)
Lærdal (7)
Luster (25)
Modalen (6)
Osterøy (2)
Samnanger (0)
Sogndal (31)
Solund (1)
Stad (15)
Stord (6)
Stryn (19)
Sunnfjord (33)
Sveio (1)
Tysnes (4)
Ullensvang (32)
Ulvik (5)
Vaksdal (11)
Vik (3)
Voss (17)
Årdal (11)
Øygarden (10)
Rassikringstiltak på Fv 5096 Felevikja I - III i Eidfjord
Tiltaket sikrar også Strongasva, Lynghaugen, Lynghaugen I, Lyngsteinen og Isdammen. Etappevis utbygging kan være aktuelt. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan.
Rehabilitering av svømmehall og etablering av nærmiljøanlegg på skole i Ytre Arna
Rehabilitering av Ytre Arna skole med svømmebasseng og nærmiljøfunksjon. Svømmebassenget skal rehabiliteres og det skal etableres en egen nærmiljøfunksjon. Det er gjennomført en mulighetsstudie som viser at rehabilitering er den beste løsningen. I den er det også laget et forslag på hvordan skolen kan bygges om slik at den vil være etter dagens skolestandarder.
Rehabilitering og tilbygg av ungdomsskole på Slåtthaug, Nesttun
Planlagt prosjekt fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Ny tunnel på Fv 615 Hopshammrane i Gloppen
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rehabilitering av skole, barnehage og SFO i Fyllingsdalen
Planlagt prosjekt fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nett og utbedring på E16 Steganestunnel nord i Vaksdal
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5c. Skredtype stein. 130m.
Rassikringstiltak på Fv 569 i Vaksdal
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Tunnel.
Ny tunnel på Fv 5637 Natdropeneset i Luster
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Overbygg på Fv 604 Grovabøen i Luster
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rassikring Fv 5398 Trefallsstranda i Vaksdal
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. 310m. Støtteforebygging. Tiltaket sikrar også Oddaneset og Merkeneset.
Ombygging av skole i Bergen
Fra investeringsbudsjett 2016-2019.
Overbygg på Fv 5641 Buhellerviki i Luster
Prioriteringsnivå høy i rassikringsplan Region vest. Skredtype is, bløtsnø/sørpeskred. 470m.
Rehabilitering av skole i Hjellestad
Fra investeringsbudsjett 2016-2019.
Utbedring av vei, Vadheim-Dragsvik
På marginalliste over uprioriterte prosjekt. Ikke prioritert de nærmeste årene i NTP.
Nybygg av kontor i Bergen, trinn 2
Tidlig prosjekt. Eventuelt påbygg av to etasjer på eksisterende bygg. Kostnad er antatt av redaksjonen.
Ombygging og asbestsanering av kontor i Bergen
Full asbestsanering, mindre ombygging av utvalgte arealer samt ordinære vedlikeholdstiltak av diverse teknisk infrastruktur.
Utdyping og merking av farled, innseiling til Florø
Utdyping med 4 meter slik at den blir 20 meter dyp i 120 meters bredde.
Utvidelse av videregående skole i Lindås
FEF-areal. Ferdigstilles i 2027.
Rassikringstiltak på Fv 5412 i Modalen
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Fangvoll, utflytting av veg.
Portal på Fv 5683 Storesvatunnelen vest i Førde
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype is, tørrsnø, stein. 380m.
Ombygg av skole i Rådal
Fra investeringsbudsjett 2016-2019. Bland annet oppgradering av inneklimaet.
Rassikringstiltak på E16 i Aurland
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Fanggjerder.
Rassikringstiltak på E16 Drivo i Voss
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Fanggjerde og tosidig mur.
Utbedring av vei, Midttun - Åbøle
Nye fylkesveier i Sogn og Fjordane fra 1/1-10.
Overbygg på Fv 615 Gjølsvora i Gloppen
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Ny portal på Fv 55 Røneidstunnelen sør i Luster
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Portal på Fv 614 Nordalstunnelen aust og vest i Flora
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Ombygging av sentrumsgate i Øygarden
Fra miljøløftet 2021-2024.
Ombygg av barneskole til barnhage i Askøy
Eksisterende barneskole kan bli byggt om till barnehage. Avhenger av fremdrift av Skogstunet skole.
Utvidelse av barnehage i Onarheim
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Vegdriftkontrakt for riks- og europaveger 9303 i Vestland
Felles utlysning for Hardanger og Sogn. Gjelder veger E16, Rv13, Rv7, Rv5 og Rv52.
Utvidelse av barneskole i Lindås, trinn 2
Planlegges for 350 stk elever i byggetrinn 1 og samlet 450 stk elever etter byggetrinn 2 (dvs. en utvidelse på 100 stk elever i byggetrinn 2)
Rassikringstiltak på E39 i Lindås
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Rensk, bolting og sikringsnett.
Forlengelse av rullebane på Førde lufthavn
Under utredning. Fremdrift avhenger av NTP 2014-2023.
Forlengelse av rullebane på Sogndal lufthavn
Under utredning. Fremdrift avhenger av NTP 2014-2023.
Nytt overbygg på E134 Pineskår i Etne
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan.
Breddeutvidelse av vei E134 mellom Tveit-Gjerde i Etne
20 km totalt på 4 delstrekninger.
Opprusting av Fv 49 Vikøy-Mundheim i Kvam Herad
Fra Regional transportplan Hordaland 2013-2024, aktuelle prosjekt 2018-2024.
Opprusting av Fv 73 Dåfjordvegen frem til Sælevik
Fra Regional transportplan Hordaland 2013-2024, aktuelle prosjekt 2018-2024.
Opprusting av Fv 75 på vestsiden av Storavatnet i Fitjar
Fra Regional transportplan Hordaland 2013-2024, aktuelle prosjekt 2018-2024.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: