Byggenorges Forretningskilde!

Alle planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Verdal

Ombygging av planteskole til lagring av arkiv i Verdal
Byggestart er ikke fastsatt, avhenger av finansiering.
Bedring av forhold for kryssing av veg ved Reinsholm ved barnehagen i Levanger
Byggetips. Fra handlingsplan for trafikksikkerhet 2016-2020. Uprioriterte tiltak.
Belysning, utbedring av kryss og avkjørsler, fartshumper og siktforbedringer i Tindvegen i Levanger
Byggetips. Fra handlingsplan for trafikksikkerhet 2016-2020. Uprioriterte tiltak.
Fysisk hinder mot kjøring på gangveger ved Forbregd Lein i Levanger
Byggetips. Fra handlingsplan for trafikksikkerhet 2016-2020. Uprioriterte tiltak.
Ny port/sperring for innkjøring til skolegården ved Ørmelen skole i Levanger
Byggetips. Fra handlingsplan for trafikksikkerhet 2016-2020. Uprioriterte tiltak.
Nye fartshumper ved Moholtvegen i Levanger
Byggetips. Fra handlingsplan for trafikksikkerhet 2016-2020. Uprioriterte tiltak.
Nye fartshumper ved Promenaden til brygga i Levanger
Byggetips. Fra handlingsplan for trafikksikkerhet 2016-2020. Uprioriterte tiltak.
Nye fartshumper ved Smedveita x Gml Storgate-Hagabakkan i Levanger
Byggetips. Fra handlingsplan for trafikksikkerhet 2016-2020. Uprioriterte tiltak.
Oppmerking av gangfelt fra Fætten til rundkjøring i Havnekrysset i Levanger
Byggetips. Fra handlingsplan for trafikksikkerhet 2016-2020. Uprioriterte tiltak.
Utvidelse av parkeringplass med fast dekke og belysning ved Forbregd Lein barnehage
Byggetips. Fra handlingsplan for trafikksikkerhet 2016-2020. Uprioriterte tiltak.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: