Byggenorges Forretningskilde!

Alle planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Trondheim

Spenningsoppgradering av sentralnett, Klæbu
Ekisterande ledning er 133 km lang. Oppgradering av transformatorstasjoner i Klæbu, Orkdal, Viklandet og Aura. Byggestart er antatt av redaksjonen.
Utbedring av fortau Langs Gammel-lina fra Bekkvegen i Trondheim
Fortauet langs Gammel-lina fra Bekkvegen til Gammel-lina 38 skal utbedres og bli bredere. Den aktuelle strekningen er i overkant av 600 meter lang. ,Det kommer en opphøyd overgang ved kryss mot Selsbakkvegen.
Fv 812 Byåsvegen i Trondheim, utbedringsarbeider
I transportplan Sør-Trøndelag 2014-23. 12,5 km.
Fv 950 Trondheim-Stjørdal, utbedring
I transportplan Sør-Trøndelag 2014-23. 23,3 km.
Fv 865 Tyholtringen i Trondheim, utbedringsarbeider
I transportplan Sør-Trøndelag 2014-23. 3,4 km
Fv 864 Singsakerringen i Trondheim, utbedringsarbeider
I transportplan Sør-Trøndelag 2014-23. 4 km
Fv 868 Håkon den 7 gt i Trondheim, utbedringsarbeider
I transportplan Sør-Trøndelag 2014-23. 4,9 km.
Fv 900 Heimdalsvegen i Trondheim, utbedringsarbeider
I transportplan Sør-Trøndelag 2014-23. 9,1 km.
Oppgradering av allmenning i Trondheim
Fra forslag til handlings- og økonomiplan 2019-2022.
Oppgradering av aktivitetspark på Buran/Lademoen i Trondheim kommune
Buranbanen er et eksisterende friområde på Buran/Lademoen som nå skal oppgraderes. Formålet med oppgraderingen er å skape et attraktivt møtested for bydelen, et sted for lek, fysisk aktivitet og rekreasjon.
Utbedring av Kystadlia, Selsbakkruta
I Handlingsprogram 2020-23.
Oppgradering av snarveg i Trondheim
Tiltak: Nytt grusdekke, breddeutvidelse til ca 1.2 m, trapp i kneika ned mot Stadsing. Dahls gt. med håndløper, benk og lys. Lengde 108 meter.
Utbedring av Granåsvegen, Brøsetruta
I Handlingsprogram 2020-23.
Ombygg av helse- og velferdssenter i Trondheim kommune, fase 2
Fase 2: Enhet for fysioterapitjeneste flytter til den nye Trondheimsporten i 2022, og deres lokaler bygges om til andre funksjoner, bl.a. en felles møteromsressurs for anlegget.
Sikring av sjøfront i Trondheim
Fra forslag til handlings- og økonomiplan 2019-2022.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: