Byggenorges Forretningskilde!

Alle planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Trøndelag fylke

Nordlandsbanen, ombygging jernbane Stjørdal-Åsen med Forbordsfjellet tunnel
Elektrifisering og noe utbedring av eksisterende jernbanebane. Stjørdal og Levanger kommuner.
Spenningsoppgradering av sentralnett, Klæbu
Ekisterande ledning er 133 km lang. Oppgradering av transformatorstasjoner i Klæbu, Orkdal, Viklandet og Aura. Byggestart er antatt av redaksjonen.
Til-og ombygg av barneskole i Stjørdal
ca 2700-3000 m2 utbyggningsareal.
Elektrodriftkontrakt for riks- og europaveger 9451 i Trøndelag 2022-2026
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til elektriske anlegg, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger og riks-g/s-veger samt enkelte fylkesveger, med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Trøndelag
Utvidelse av kulturhus i Namsos
En samlokalisering av kulturskolen, opplæringssenteret og flyktningtjenesten.
Omlegging av Rv 3 Korsan-Gullikstad i Rennebu
Fra NTP, med planlagt utførelse 2018-2023.
Utbedring av Fv 17 Namsos-Overhalla-Høylandet
Fra Fylkestingets vegprioriteringer. 48,3km ÅDT 1500,2500. A-veg.
Utbedring av Fv 401 Lauvhammer-Overhalla-Grong
Fra Fylkestingets vegprioriteringer. 47,9km. ÅDT 270-450. C-veg.
Ny bru på Fylkesveg 65 i Rindal
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Ombygging av planteskole til lagring av arkiv i Verdal
Byggestart er ikke fastsatt, avhenger av finansiering.
Utbedring av Fv 760 Skogmo-Grong
Fra Fylkestingets vegprioriteringer. 19,7km. ÅDT 1200-1900. B-veg.
Utbedring av bru på Fv 65 i Rindal
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Fv 812 Byåsvegen i Trondheim, utbedringsarbeider
I transportplan Sør-Trøndelag 2014-23. 12,5 km.
Fv 950 Trondheim-Stjørdal, utbedring
I transportplan Sør-Trøndelag 2014-23. 23,3 km.
Fv 865 Tyholtringen i Trondheim, utbedringsarbeider
I transportplan Sør-Trøndelag 2014-23. 3,4 km
Fv 65 Orkanger-Møre grense, utbedringsarbeider
I transportplan Sør-Trøndelag 2014-23. 33,2 km.
Fv 864 Singsakerringen i Trondheim, utbedringsarbeider
I transportplan Sør-Trøndelag 2014-23. 4 km
Fv 868 Håkon den 7 gt i Trondheim, utbedringsarbeider
I transportplan Sør-Trøndelag 2014-23. 4,9 km.
Fv 900 Heimdalsvegen i Trondheim, utbedringsarbeider
I transportplan Sør-Trøndelag 2014-23. 9,1 km.
Utdyping av farled, Hummelråsa i Vikna
Fra forslag til NTP 2014-2023. Planlagt utført i perioden 2018-2023.
Oppgradering av allmenning i Trondheim
Fra forslag til handlings- og økonomiplan 2019-2022.
Oppgradering av aktivitetspark på Buran/Lademoen i Trondheim kommune
Buranbanen er et eksisterende friområde på Buran/Lademoen som nå skal oppgraderes. Formålet med oppgraderingen er å skape et attraktivt møtested for bydelen, et sted for lek, fysisk aktivitet og rekreasjon.
Utdyping av farled, Risværflua i Nærøy
Fra forslag til NTP 2014-2023. Planlagt utført i perioden 2018-2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: