Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Rogaland fylke

Bjerkreim (1)
Bokn (0)
Eigersund (8)
Gjesdal (10)
Haugesund (15)
(4)
Karmøy (16)
Klepp (4)
Kvitsøy (0)
Lund (3)
Randaberg (6)
Sandnes (20)
Sauda (6)
Sokndal (5)
Sola (6)
Stavanger (39)
Strand (4)
Suldal (9)
Time (7)
Tysvær (49)
Utsira (0)
Ny E39 Bue-Ålgård
15 km. 97% veg i dagen, 3% bruer.
Omlegging av vei og mindre tiltak på Rv 13 Lovraeid i Suldal
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5a. Skredtype is, stein, flom.
Samlokalisering av kommunens administrasjonsbygg i Haugesund
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Forlengelse av kryssingsspor på Ogna stasjon
Bane, spor og signalanlegg.
Tilbygg av kirke i Stavanger
12 byggemåneder.
Ombygg av eksisterende avløpsrenseanlegg i Klepp og Time kommune
IVAR IKS ønsker tilbud på utarbeidelse av forprosjekt, utarbeidelse av reguleringsplan og detaljprosjektering av 5 stk pumpestasjoner, for alle fag, med opsjon på 1 - 2 stk i tillegg. Detaljprosjektering av ledningstraseen skal i utgangspunktet utføres av IVAR, men det ønskes i tillegg opsjon for detaljprosjektering av denne rørledningen. For framtidig å kunne tilfredsstille forpliktelsen i forhold til avløp må IVAR gjøre tiltak på eksisterende avløpsanlegg. I denne forbindelsen er det besluttet å etablere en ny avløpstrase fra Bråstein til – Vik RA. Det er foreløpig antatt en dimensjon på max Ø800 mm for selvfallsledninger og max Ø600 mm trykkledninger, samlet totalt 13 + 9 = 22 km. IVAR IKS ønsker tilbud på utarbeidelse av forprosjekt, utarbeidelse av reguleringsplan og detaljprosjektering av 5 stk pumpestasjoner, for alle fag, med opsjon på 1 - 2 stk i tillegg. Detaljprosjektering av ledningstraseen skal i utgangspunktet utføres av IVAR, men det ønskes i tillegg opsjon for detaljprosjektering av denne rørledningen.
Påbygg av leiligheter i Kopervik
10-15 leiligheter over forretningsbygg.
Utforming av gateløp i Time kommune
Time kommunen ønsker å gjennomføre en begrenset plan og design konkurranse som setter fokus på trafikksikkerhet for myke trafikanter. Trafikksikkerheten skal kombineres med håndtering av overvann, både for de dagene det regner lite og når de store mengdene og flommen kommer. Konkurransen har som mål å premiere løsningsforslag som viser utforming av gateløp og flomvei fra krysset ved Dronning Mauds gate, og helt ut til Frøylandsvatnet i nord.
Utvidelse av barnehage på Kolnes
Tidligt prosjekt fra rådmannens forslag til budsjett 2015-2018. Utvidelse 500-600 m2. Start og kostnad er ikke bestemt.
Rehabilitering av svømmehall ved skole i Hafrsfjord
Eksisterende svømmehall skal rehabiliteres.
Ombygg av skole/barnehage i Dirdal, trinn 2
Ombygg av gymsal til undervisningsrom og grupperom. Utskifting av tekniske installasjoner.
Rehabilitering av dam i Haugesund
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: