Byggenorges Forretningskilde!

Alle planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Rauma

Rehabilitering av verksted i Åndalsnes
Lokaler for Formålsbygg, Kommunalteknikk med gartnertjeneste, Vann/ Avløp og maskinverksted.
Utbedring av Honndalsbrua Fv 61 i Sande
I handlingsprogram 2020-2023.
Breddeutvidelse på Fv 64 Åfarneset i Rauma
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Utbedring av bru på Fylkesveg 64 i Rauma
Utskifting av rør. Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: