Byggenorges Forretningskilde!

Alle planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Innlandet fylke

Riksveg 25 Elverum-Riksgrensen/Støa, utbedring av dagens veg
Tofeltsveg, to- og trefeltsveg, firefeltsveg
Utbedring av Fylkesveg 24 Støa-Gata i Stange
I handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021.
Økt kapasitet for lange godstog på Kongsvinger-riksgrensen
Forelengelse av kryssingsspor. Nedleggelse av Magnor planovergang.
Vegdriftkontrakt for riks- og europaveger 9106 i Innlandet og Viken
Felles utlysning for Innlandet og Viken. Total kostnad 350 mnok. Gjelder veger E6, E16 og Rv4.
Utvidelse av barneskole i Stange
Utvidelse til til 3-parallell skole.
Omregulering av forretning til bolig/næring i Gausdal
Gnr/bnr 32/35, 32/37, 32/84. Av disse eiendommene er kun 32/37 bebygd pr. i dag Kommunen ønsker å tilrettelegge for at bygningen/den nye eiendommen kan benyttes til bolig og/eller næring, herunder kontor, ved avhending av eiendommen.
Ombygg til barnehage på Nordre Ål i Lillehammer
En ny seks-avdelingsbarnehage i Nordre Ål.
Utbedring av Fv 493 Lundbyvollen (Risberget)-Elverum grense
7 300 m. ÅDT 175. Fra investeringsprogram 2018-2021. Planlagt utført 2022-23.
Nytt fortau på Fv 132 Prost Blomsgate i Gjøvik
I handlingsprogram for fylkesveger 2018-2023.
Utbedring av Fv 222 Tangen x E6 - Hamar x Åkersvikavegen
I handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021 .Analyse- og tiltaksplaner foreligger.
Utbedring av Fv 30 Nordstumoen-Tynset i stor-Elvdal/Tynset
I handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021.
Utbedring av forfall på Fylkesveg 19 Rudshøgda-Kvernstua i Ringsaker
7770 m. ÅDT 1550. Fra handlingsprogram for fylkesveger Hedmark 2018-2023.
Ombygg av bo- og aktivitetssenter i Moelv
Fra forslag til budsjett 2018-2021.
Om-, og nybygg av skole i Furnes
Prosjekt i tidlig fase. Uklar fremdrift. Antatt byggestart.
Utvikling av næringsbygg med tilhørende parkering ved nasjonal turistveg i Lofoten
Det utvikles plan for utvikling av næringsbygg med tilhørende parkering.
Utbedring av forfall på Fv 24 Korsbakken-Stange i Stange
5780 m. ÅDT 4200. Fra handlingsprogram for fylkesveger Hedmark 2018-2023.
Utbedring av forfall på Fylkesveg 21 Kiviken-Harstad i Eidskog
7890 m. ÅDT 1 700. Fra handlingsprogram for fylkesveger Hedmark 2018-2023.
Utbedring av forfall på Fv 24 Ilgo-Sand i Nord-Odal
3420 m. ÅDT 3500. Fra handlingsprogram for fylkesveger Hedmark 2018-2023.
TS-tiltak/tiltak mot utforkjøringsulykker på Fv 30 Koppang-Åkrestrømmen i Stor-Elvdal
ÅDT 500. 13,5 km. Fra handlingsprogram for fylkesveger 2018-2023, med planlagt utførelse 2018-2021.
Rehabilitering av svømmebasseng i Ringebu
Usikkert prosjekt. Fra forslag til investeringsbudsjett 2015-2018. Prosjektet er ikke prioritert. Antatt byggestart.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: