Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle kommende byggeprosjekter i Trøndelag fylke

Flatanger (1)
Frosta (0)
Frøya (3)
Grong (5)
Heim (2)
Hitra (5)
Holtålen (0)
Inderøy (2)
Leka (0)
Levanger (13)
Lierne (3)
Malvik (5)
Melhus (8)
Meråker (2)
Namsos (6)
Oppdal (4)
Orkland (12)
Osen (0)
Overhalla (5)
Rennebu (6)
Rindal (3)
Røros (2)
Selbu (4)
Skaun (4)
Steinkjer (5)
Stjørdal (14)
Trondheim (102)
Tydal (4)
Verdal (14)
Åfjord (3)
Ørland (11)
Nybygg av bydel på Brøset
1800 boenheter. 330 daa. Klimanøytral byutvikling. Passivhus. Antatt byggestart og kostnad.
Ny fergefri forbindelse på E39 fra Kristiansand til Trondheim
Ferjefri E39 er det største samferdselsprosjektet i norsk historie, vi skal halvere reisetiden mellom Kristiansand og Trondheim og erstatte ferjer med nye marine konstruksjoner. Kom og hør hva som er status nå, vi ønsker å invitere til tverrfaglig dialog og samarbeid!
Nybygg av tunnel Sluppen-Stavne på Byåsen, Trondheim
Byåstunnelen skal munne ut ved den nye brua ved Sluppen. 2km. Miljøpakke Trondheim.
Nybygg av vei og Gate på Nærøy
Inngår i langsiktig plan om ferjefri kystvei.
Utvikling av Brattøra i Trondheim
Tidlig prosjekt. Dagens godsterminal på Brattøra skal fjernes, ny lokalisering vurderes til Orkanger. Uklart hva som skal bygges på eiendommen på Brattøra. Ca 30 mål.
Sykkeltiltak langs E6 i Trondheim
Ca. 2.343 meter sykkelvei med fortau / 483 meter sykkelgate. Totalt 18 kilometer lang ekspressvei for syklister planlegges mellom Heimdal og Reppe, Trondheim kommune. Totalkostnad ca. 2,2 - 2,4 milliarder kroner.
Sykkeltiltak langs E6 i Trondheim
Ca. 2.860 meter sykkelvei med fortau. Totalt 18 kilometer lang ekspressvei for syklister planlegges mellom Heimdal og Reppe, Trondheim kommune. Totalkostnad ca. 2,2 - 2,4 milliarder kroner.
Sykkeltiltak langs E6 i Trondheim
Ca. 3.890/4.718 meter sykkelvei med fortau. Totalt 18 kilometer lang ekspressvei for syklister planlegges mellom Heimdal og Reppe, Trondheim kommune. Totalkostnad ca. 2,2 - 2,4 milliarder kroner.
Nybygg av vindkraftverk i Selbu
Ca 75 stk. Ca 150 MW.
Sykkeltiltak langs E6 i Trondheim
Ca. 1.328 meter sykkelvei / 1.430 meter fortau / 230 meter sykkelvei med fortau. Totalt 18 kilometer lang ekspressvei for syklister planlegges mellom Heimdal og Reppe, Trondheim kommune. Totalkostnad ca. 2,2 - 2,4 milliarder kroner.
Sykkeltiltak langs E6 i Trondheim
4,718 meter sykkelvei med fortau. Totalt 18 kilometer lang ekspressvei for syklister planlegges mellom Heimdal og Reppe, Trondheim kommune. Totalkostnad ca. 2,2 - 2,4 milliarder kroner.
Nybygg av vindmøllepark ved Flatanger/Namdalseid
NVE sier ja til bygging. Konsesjonen gir mulighet til å bygge ut 115 MW fordelt på ca. 40 vindmøller.
Ny vidaregående skole i Granås
Det er gjennomført en mulighetsstudie som viser hvordan ny skole med eventuell idrettshall kan løses på tomten vest for Brundalen skole. Mulighetsstudien er brukt i arbeidet med reguleringen av tomten. Skolen er ment å avlaste Markaplassen, Charlottenlund og Hoeggen ungdomsskoler. Skolen forventes å gi 500-600 nye elevplasser. Skolen bør stå ferdig i 2023.
Nybygg av hytter i Rennebu
Reguleringsplan er godkjent.
Nybygg av boligområde i Orkdal
Prosjekt i tidlig fase. Avventer kommuneplan. 1000 mål.
Tyholt tunnel og stamrute øst
Miljøpakken Trondheim
Nybygg av nærings-/opplevelsessenter på Rømme
Parkeringskjeller: 80 plasser i p-kjeller.
Nybygg av boliger i Klæbu
26,5 daa, kan bebygges med fra 3-5 boenheter pr. daa. Området kan delas upp i felt.
Nybygg av forretning og boliger i Selbu
Gnr/bnr 68/4, 67/ 1, 5, 64, 74. Gjelbakken 4-6.
Nybygg av boliger i Namsos
Ca. 200 boenheter.
Nybygg av boliger i Trondheim
Svanemerkete boliger.
Nybygg av folkehøyskole i Sørli
75 elever. Skolen skal bygges øst for Mebygda sentrum.
Nybygg av boligområde i Levanger
250 boenheter totalt på hele området
Nyetablering av industriområde i Verdal
Ca 250 dekar. Området behøver fylles ut.
Tilbygg av folkehelsesenter i Orkanger
Det er tatt hensyn til at Folkehelsesentret kan utvides for utleie til andre aktører som er relatert til helse.
Nytt bolig og rekreasjonsområde i Trondheim
Forslaget til områdeplan for Tempe/ Sluppen/ Sorgenfri er Valøyaområdet i foreslått omdisponert til bolig og offentlig friområde/idrettslig aktivitet.
Nybygg av vannkraftverk i Selbu
12,6 GWh. Gnr/bnr: 51/5, 45/1, 50/3, 49/1.
Nybygg av hyttefelt på Hitra
25-30 hyttetomter. Gnr/Bnr: Gnr/bnr 22/3, 2, 4 og 6.
Nybygg av servicesenter ved Ålistolen
Bygging av servicesenter i forbindelse med ny vei mellom Agdenes og Snillfjord.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: