Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle kommende byggeprosjekter i Sogn og Fjordane fylke

Askvoll (3)
Aurland (4)
Bremanger (10)
Eid (13)
Fjaler (3)
Flora (10)
Førde (13)
Gaular (2)
Gloppen (15)
Gulen (6)
Hyllestad (0)
Høyanger (15)
Jølster (2)
Lærdal (8)
Leikanger (2)
Luster (20)
Naustdal (2)
Selje (3)
Sogndal (10)
Solund (0)
Stryn (20)
Vik (6)
Vågsøy (4)
Årdal (3)
Nybygg av 420 kV-ledning i Sogndal
60 kilometer med nye ledninger. Den nye ledningen vil bygges parallelt med den gamle ledningen, og den gamle blir revet når ny ledning er ferdig. I og med at det blir bygget en ny transformatorstasjon i Sogndal, vil den nye ledningen gå dit og ikke til Fardal stasjon. 46 km ledning. 6-7 km ledning mellom Hove-Fardal bygges om.
Ny tunnel på Rv 5 Stølsnestunnelen-Kleivatunnelen i Jølster
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5c. Skredtype tørrsnø, stein, bløtsnø/sørpeskred. 1840m.
Nybygg av rekkehus og eneboliger i Nordfjordeid, trinn 2 mfl
Totalt ca. 200 boliger på Hogaåsen.
Nybygg av kraftverk i Fjell i Årdal
63,02 GWh. Kraftverket skal ligge 300 m inn i fjellet.
Ny tunnel på Fv 615 Hopshammrane i Gloppen
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype is, tørrsnø, stein. 500m. Kostnad er ikke beregnet.
Nybygg av næring i Luster
1 tomt, ca. 2000 m2.
Nybygg av leiligheter og eneboliger i Skjolden
2 tomter for eneboliger og 2 tomter for leiligheter.
Nybygg av forretningsbygg, hotell mm, Aurlandsvangen
Langs kaiområdet frå Odden og i retning Skinnarviki.
Nybygg av hytter i Harpefossen
I utgangspunktet er de byggeklare tomtene regulert til hytter, men på tomtene i utkanten av feltet er det åpnet for dispensasjon for f.eks. vertikaldelte leiligheter.
Ny bru på Fv 7 Gygregjølet i Gulen
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø, bløtsnø/sørpeskred. 100m.
Nybygg av vannkraftverk i Lærdal kommune
Konsesjon er gitt av NVE.
Nybygg av næring i Stryn
Ca. 30 daa. Regulert.
Nybygg av kloster på øya Selja
Uklart omfang. Antydet byggestart. Det planlagde klosteret har navnet<<Det ortodokse hellige Sunniva Kloster>>.
Nybygg av havn/kai i Lærdal
Cruisekai, tømmerkai og container- eller godskai.
Ny bru på Fv 611 Vevring i Naustdal
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av Litlevatnet kraftverk i Flora kommune
Produksjon 18,60 GWh. Konsesjonssøknad er godkjent.
Ny infrastruktur for boliger i Skjolden
2 tomter for eneboliger og 2 tomter for leiligheter.
Isnett på Fv 53 Jåtelitunnelen II i Årdal
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype is. 110m.
Skredvoll på Fv 724 Sandnesfonna i Stryn
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø. 600m.
Strømforsyning til sporvekselvarme inkl. høy- og lavspent, Loenga
Punktlighetstiltak - Fornyelse Oslo Drammen
Etablering av ny pumpestasjon og pumpeledning i Florø
Slås 01.01.2020 ihop med Vågsøy kommune & blir då Kinn kommune. Fellesutlysning for: Firdavegen, Evjegata, Elias Melværsgate, Gaddevegen, Atle Jarls Gate, i fortau Skudalsvegen, boring under Skudalsvegen og Leirvåggata samt opsjon på ny pumpestasjon og pumpeledning fra XL-Bygg. Dagens fellesleidning frå XL-Bygg og 300 m lenger vest har dårlege fallforhold og er i dårleg forfatning. Det er derfor med ein opsjon med ny pumpestasjon (PS13) og pumpeleidning for å pumpe spillvatnet utanom denne fellesleidningen. Denne opsjonen bli ein del av evalueringsgrunnlaget.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: