Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle kommende byggeprosjekter i Stavanger

Nybygg av boligområde i Stavanger, del 2
Hafrsby AS skal totalt bygge 2000 boliger. 450 boliger blir utført i del 1.
Nybygg av boligområde og friområder på Hundvåg
Totalt 394 mål, utbyggingsareale ca 260 mål.
Nybygg av kombinasjonsbygg i Stavanger
22.000-24.000 m2 Adresse: Tanke Svilands gate/Sverdrupsgate.
Legging av jordkabler i Stavanger
Nedgraving av høyspentlinjer, dobbel 320 kV linje.
Nybygg av rekkehus, småhus og infrastruktur i Stavanger
Utbygging over flere år. Ca 250-300 boliger på hele feltet, fordelt mellom to tiltakshavere.
Nybygg av bryggeri, opplevelsessenter, havnebad, takhage og street food-marked i Stavanger
Lokalisering mellom Fiskepiren, der Tau-ferja går fra, og Bybrua ut mot Hundvåg i Stavanger.
Nybygg av barnehage i Våland bydel, Stavanger
Inntil 10 avdelinger. (ferdig 2022)
Nybygg av kapell/livssynnøytralt seremonibygg i Jåttå
Tidlig prosjekt. Fra forslag til investeringsbudsjett for 2015-2018. Antatt byggestart.
Nybygg av bofellesskap i Stavanger
8 plasser. Ferdig 2024.
Nybygg av idrettshall alternativt utendørs idrettsanlegg i Hillevåg
Omdisponering av industriområde/boligområde.
Nybygg av bofellesskap i Stavanger
6 plasser. Ferdig 2024.
Ny sykkelveg med fortau på Fylkesveg 414 Misjonsveien i Stavanger
600 m. Enveisregulert sykkelveg med fortau.
Nybygg av barnehage og bryggekapell i Stavanger
Tomten er regulert til barnehageformål, men er ikke tatt med i økonomiplanen for 2015-2018 da det ikke er behov for barnehage her nå.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: