Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle kommende byggeprosjekter i Stavanger

Nybygg av næringsbygg i Stavanger
Blir delt inn i flere delprosjekter.
Nybygg av boligområde i Stavanger, del 2
Hafrsby AS skal totalt bygge 2000 boliger. 450 boliger blir utført i del 1.
Nybygg av boligområde og friområder på Hundvåg
Totalt 394 mål, utbyggingsareale ca 260 mål.
Nybygg av næringsbygg i Stavanger
Totalt 6.000 arbeidsplasser.
Nybygg av kombinasjonsbygg i Stavanger
22.000-24.000 m2 Adresse: Tanke Svilands gate/Sverdrupsgate.
Nybygg av boligområde i Finnøy kommune
Totalt 200-300 boenheter i området. 45 boenheter blir utført i trinn 1.
Legging av jordkabler i Stavanger
Nedgraving av høyspentlinjer, dobbel 320 kV linje.
Nybygg av bryggeri, opplevelsessenter, havnebad, takhage og street food-marked i Stavanger
Lokalisering mellom Fiskepiren, der Tau-ferja går fra, og Bybrua ut mot Hundvåg i Stavanger.
Nybygg av driftsområde på Stavanger lufthavn
Nytt driftsområde sørvest på flyplassens område.
Nybygg av boliger og hytter på Finnøy
Tidlig prosjekt. Kostnad er ukjent. Avventer godkjenning.
Nybygg av flerbolighus i Stavanger
57 leiligheter, 55-100 m2.
Nye sykkeltiltak, Fylkesveg 393 Auglendsveien i Stavanger
Sykkelfelt / enveisregulert sykkelveg.
Nybygg av bofellesskap i Stavanger
8 plasser. Ferdig 2024.
Nybygg av barnehage i Stavanger
Inntil 1500 m2 BRA. Uteareal minimum 3000 m2.
Nybygg av idrettshall alternativt utendørs idrettsanlegg i Hillevåg
Omdisponering av industriområde/boligområde.
Nybygg av eneboliger og hytter på Sjernarøy i Finnøy kommune
9 eneboligtomter og 7 hyttetomter. Båtplasser. Infrastruktur på separat prosjekt.
Nybygg av bofellesskap i Stavanger
6 plasser. Ferdig 2024.
Ny sykkelveg med fortau på Fylkesveg 414 Misjonsveien i Stavanger
600 m. Enveisregulert sykkelveg med fortau.
Riving og nybygg av kontor i Stavanger
Tidlig prosjekt. Ikke regulert. Start og kostnad er antatt av redaksjonen.
Nye sykkeltiltak, Eiganesveien i Stavanger
Stenge for gjennomkjøring, kryssutbedring Holbergsgate.
Tilrettelegging for gående i Kongsgata i Stavanger
Kryss/fortau Stiftelsesgt/Bergelandsgt

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: