Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle kommende byggeprosjekter i Sauda

Nybygg av flerbrukshall i Sauda
En hall vil kunne inkludere isbane 5 mnd i året. Prosjekter som inkluderer ishall kan utløse større eksterne støtteordninger. Et potensielt nytt, stort samarbeidsprosjekt mellom det offentlige, private og ideelle Sauda som vil kunne bli en arena for skøyteaktivitet, curling, fotballcup, tennis, squash, håndball, konserthall/Saudadagane, bodhall, oppstillingsplas 17. mai, lager for felles arrangements-utstyr i Sauda osv.
Nybygg av omsorgsboliger i Sauda
Omsorgsboliger 2+2.
Nybygg av fortau i Sauda
Fullføre fortau ved kirke.
Nybygg av carport ved brannstasjon i Sauda
Carport for 4 komm.biler.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: