Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle kommende byggeprosjekter i Karmøy

Nybygg av fabrikk på Karmøy
Etableringen av et produksjonsanlegg for bioprotein. Karmøy er valgt som ett av to alternative etableringssteder i Europa. Det andre stedet er Teesside i England. Mobile, Alabama i USA er også aktuelt.
Etablering av nye boenheter i Kopervik
Planforslaget omfatter et areal på ca. 350 daa. Planforslaget legger opp til min. 330 nye boliger/boenheter. Kommunen er grunneier for 50 % av arealene.
Nybygg av industribygning i Stølsmyr, Kopervik
ca. 5 dekar. Byggeklare tomter.
Nybygg av eneboliger i Karmøy, Kopervik, etappe 2-3
Hører sammen med Ferkingstad Øst II infrastruktur, etappe 2-3.
Nybygg av eneboliger i Kopervik
Hører sammen med Stemmemyr boligområde, infra, etappe 3.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Kopervik
Planforslaget omfatter et areal på ca. 350 daa. Planforslaget legger opp til min. 330 nye boliger/boenheter. Kommunen er grunneier for 50 % av arealene.
Nybygg av fritidsboliger og naust mm i Veavågen
29,2 daa. Gnr/bnr: 79/188 mfl.
Nybygg av boligområde i Karmøy, etappe 1
Hører sammen med Ferkingstad Øst II infrastruktur, etappe 1. 20-25 boenheter.
Nybygg av rekkehus og eneboliger i Kopervik, trinn 3
Totalt 8 tomter fordelt på 6 rekkehus og 2 eneboliger.
Nybygg av sykkelvei, fortau og VA-anlegg i Moksheim
Utføres etter strekningen Norheim-Moksheim.
Fortau og vegutbedring på Fv 852 Sævikvegen i Karmøy
350 m. ÅDT 1900 (Østhusneset)/2700 (Sævikvegen).
TS-tiltak/Gang- og sykkelveg på Fv 47 Skudneshavn-Kirkeleite i Karmøy
2800 m. ÅDT 3700. Binder Skudeneshavn sammen med eksisterende gang -og sykkelvegnettet langs hele Fv 47. Skoleveg. Vil bli foreslått klassifisert som trafikkfarlig skoleveg pga høy fartsgrense.
Nytt fortau på Fv 854 Vestre Veaveg i Karmøy
100 m. ÅDT 1900. Binder sammen boligområdet Fiskeberg med eksisterende fortausnett på Vea.
TS-tiltak/Gang- og sykkelveg på Fv 47 Heia-Breifjord i Karmøy
1400 m. ÅDT 11500. Behov for gang-og sykkelveg på begge sider. Rimeligere alternativ enn å bygge undergang. Skoleveg til Sevland skole.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: