Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle kommende byggeprosjekter i Hå

Nybygg av blokkbygg i Brusand
83-109 boenheter.
Nybygg av skole på Stokkalandsmarka, Hå kommune
Tidlig prosjekt. Avventer godkjenning av kommunedelplan. Tidligst byggestart er 2021-2022. Kostnad er ukjent.
Nybygg av barnehage på Stokkalandsmarka, Hå kommune
Avventer godkjenning av kommunedelplan. Tidligst byggestart 2019-2021. Kostnad er ukjent.
Nybygg av boligområde i Sirevåg
2 tomter (12-16 boenheter).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: