Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle kommende byggeprosjekter i Rogaland fylke

Bjerkreim (5)
Bokn (0)
Eigersund (7)
Finnøy (10)
Forsand (10)
Gjesdal (20)
Haugesund (16)
(13)
Karmøy (46)
Klepp (16)
Kvitsøy (0)
Lund (1)
Randaberg (5)
Rennesøy (2)
Sandnes (38)
Sauda (3)
Sokndal (6)
Sola (35)
Stavanger (87)
Strand (6)
Suldal (5)
Time (8)
Tysvær (67)
Utsira (2)
Ny E39 Ualand-Bue
21 km. Ca. 57% veg i dagen, 7% bruer, 36% tunnel.
Nybygg av boligområde i Stavanger, del 2
Hafrsby AS skal totalt bygge 2000 boliger. 450 boliger blir utført i del 1.
Nybygg av boliger og næring i Sandnes
Avventer beslutning angående bredde på bussvei som skal gå gjennom området. Området skal detaljreguleres. Videre fremdrift er ikke avklart. Ca 50000m2 boliger (150-200 boenheter) og 25000m2 næring planlegges.
Nybygg av boligområde og friområder på Hundvåg
Totalt 394 mål, utbyggingsareale ca 260 mål.
Nytt boligområde i Gramstad, Sandnes
440 dekar. 800 boliger.
Nybygg av boligfelt på Skeiseid, trinn 2
Totalt skal det bygges 1500 nye boliger i området. 900 boliger blir utført i trinn 1.
Nybygg av fabrikk på Karmøy
Etableringen av et produksjonsanlegg for bioprotein. Karmøy er valgt som ett av to alternative etableringssteder i Europa. Det andre stedet er Teesside i England. Mobile, Alabama i USA er også aktuelt.
Nybygg av flerbolighus i Sola
Antatt byggestart og kostnad av redaksjonen.
Nybygg av kombinasjonsbygg i Stavanger
22.000-24.000 m2 Adresse: Tanke Svilands gate/Sverdrupsgate.
Nybygg av boligområde i Finnøy kommune
Totalt 200-300 boenheter i området. 45 boenheter blir utført i trinn 1.
Nybygg av boliger i Gjersdal
Prosjekt i tidlig fase. Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.
Etablering av nye boenheter i Kopervik
Planforslaget omfatter et areal på ca. 350 daa. Planforslaget legger opp til min. 330 nye boliger/boenheter. Kommunen er grunneier for 50 % av arealene.
Nybygg av industriområde i Ølen
Totalt 20 mål tomt. Kan deles i mindre deler.
Legging av jordkabler i Stavanger
Nedgraving av høyspentlinjer, dobbel 320 kV linje.
Nybygg av blokkbygg i Brusand
83-109 boenheter.
Nybygg av vindkraftverk i Sola
Tidlig prosjekt. 3 store vindmøller for produksjon av strøm, varmt vann og hydrogen. Service- og kontrollbygg 120-200 m2. Varmepumpeenhet, bestående av sjøvannspumpe, kompressor og kondensator. Prosjektet ses i sammenheng med planer om LNG-anlegg i samme område. Spillvarmen derfra ønskes benyttet till dette prosjektet. Konsesjon er ikke søkt.
Nybygg av boliger i Klepp
Tidlig prosjekt. Kostnad er antatt av redaksjonen. Tidligst byggestart er 2025.
Nybygg av rekkehus, småhus og infrastruktur i Stavanger
Utbygging over flere år. Ca 250-300 boliger på hele feltet, fordelt mellom to tiltakshavere.
Nybygg av industribygning i Stølsmyr, Kopervik
ca. 5 dekar. Byggeklare tomter.
Nybygg av rekkehus-, leilighetsbygg og parkeringskjeller i Sandnes, delfelt B4
Det kan bygges ca. 100 boenheter på delfeltet. Disse blir fordelt mellom flere utbyggere.
Nybygg av bryggeri, opplevelsessenter, havnebad, takhage og street food-marked i Stavanger
Lokalisering mellom Fiskepiren, der Tau-ferja går fra, og Bybrua ut mot Hundvåg i Stavanger.
Nybygg av barnehage i Våland bydel, Stavanger
Inntil 10 avdelinger. (ferdig 2022)
Nybygg av vindkraftverk i Aksdal
Installert effekt: 42.00 MW. 10-14 turbinar.
Nybygg av boliger og hytter på Finnøy
Tidlig prosjekt. Kostnad er ukjent. Avventer godkjenning.
Nybygg av leiligheter i Sola
BBB12: 30 leiligheter, BBB13 4 leiligheter, BBB14 6 leiligheter. Felles parkeringskjeller under BBB12.
Nybygg av boligområde i Sola
Totalt skal er det 150 tomter området fordelt mellom flere utbyggere.
Tunnel på Rv 13 Tysdalsvatnet III i Strand
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5a. Skredtype stein. 1800m.
Nybygg av skole på Stokkalandsmarka, Hå kommune
Tidlig prosjekt. Avventer godkjenning av kommunedelplan. Tidligst byggestart er 2021-2022. Kostnad er ukjent.
Overføring av vann i Forsand
Overføring av vann fra Dalaåna i Lysebotnvassdraget til magasinet Lyngsvatn i Årdalsvassdraget. Bygging av betongdam og pumpestasjon ved Håhellvervatn. Langhullsboring. Ny vei. Ny kraftlinje, enten som luftlinje eller som kabel i veien.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: