Byggenorges Forretningskilde!

Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc i Innlandet fylke

Omregulering av forretning til bolig/næring i Gausdal
Gnr/bnr 32/35, 32/37, 32/84. Av disse eiendommene er kun 32/37 bebygd pr. i dag Kommunen ønsker å tilrettelegge for at bygningen/den nye eiendommen kan benyttes til bolig og/eller næring, herunder kontor, ved avhending av eiendommen.
Ombygg til barnehage på Nordre Ål i Lillehammer
En ny seks-avdelingsbarnehage i Nordre Ål.
Om-, og nybygg av skole i Furnes
Prosjekt i tidlig fase. Uklar fremdrift. Antatt byggestart.
Utvikling av næringsbygg med tilhørende parkering ved nasjonal turistveg i Lofoten
Det utvikles plan for utvikling av næringsbygg med tilhørende parkering.
Rehabilitering av svømmebasseng i Ringebu
Usikkert prosjekt. Fra forslag til investeringsbudsjett 2015-2018. Prosjektet er ikke prioritert. Antatt byggestart.
Ombygg av legesenter på Lena
0,2 mill kr 2021, utredningsbehov forprosjekt.
Bygningsmessige arbeider på helsestasjon på Lena
Konseptvalg. 0,2 mill. kr 2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: