Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc i Bærum

Riving av kontor og nybygg av boliger i Hamang
ca. 70 kvadratmeter i gjennomsnitt på leilighetene.
Utvidelse av videregående skole på Rud i Bærum
Ferdigstillese til skolestart 2022.
Utvidelse og ombygging av barneskole i Sandvika, Bærum
Utvidelse til 3 parallell skole. 600 elever.
Utvidelse av ungdomsskole i Slependen
Utvides til en 8 parallell ungdomsskole.
Rehabilitering av Sandvika bussterminal, universell utforming
Fra handlingsprogram for samferdsel i Akershus 2017-2020.
Rivingsarbeider på Hamang i Sandvika
Riving av betongbygg og forberedende arbeid for utvikling av Franzefoss byen.
Ombygg og rehabilitering av bolig i Bekkestua
Nye toaletter, nytt kjøkken, fjerning av takvinduer, eventuell adkomstrampe.
Tilbygg av båthall på Kalvøya i Bærum
Utvidelse med 1 modul (ca. 5 m bredde mot vest) samt utvide med en kajakklengde (5-6 m) langs baksiden av båthallen (mot sør/gangveien). Tilleggsarealet ved utvidelse av båthallen skal i hovedsak brukes til lagring av kajakker, en del av hallen skal innredes som treningsrom.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: