Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc i Viken fylke

Aremark (1)
Asker (13)
Bærum (18)
Drammen (14)
Eidsvoll (7)
Enebakk (0)
Flesberg (0)
Flå (0)
Frogn (2)
Gjerdrum (0)
Gol (1)
Halden (6)
Hemsedal (3)
Hol (3)
Hole (1)
Hurdal (0)
Hvaler (1)
Jevnaker (0)
Kongsberg (2)
Lier (6)
Lunner (0)
Marker (0)
Modum (1)
Moss (5)
Nannestad (1)
Nes (4)
Nesbyen (0)
Nesodden (4)
Nittedal (2)
Rælingen (1)
Rakkestad (0)
Ringerike (0)
Rollag (0)
Råde (0)
Sarpsborg (6)
Sigdal (2)
Skiptvet (0)
Vestby (1)
Ål (0)
Ås (5)
Riving av kontor og nybygg av boliger i Hamang
ca. 70 kvadratmeter i gjennomsnitt på leilighetene.
Utvidelse av videregående skole på Rud i Bærum
Ferdigstillese til skolestart 2022.
Utvidelse av barneskole på Søråsjordet i Ås
Utvides til en fire parallell skole. Planlagt ferdigstilt til skolestart 2023.
Utvidelse av skole i Lørenskog
Utbygging fra 2 til 4 paralleller. Planlagt ferdigstilt til skolestart 2025.
Utvidelse av tinghus i Eidsvoll
Ved gamle Skibladner brygge.
Tilbygg av forretningsbygg, kontor og flerbolighus i Moss
Regulert som del av sentrumplanen. Mulighet finnes for å bygge ut rundt 8000-9000 m2 i 5-6 etasjer.
Utvidelse og ombygging av barneskole i Sandvika, Bærum
Utvidelse til 3 parallell skole. 600 elever.
Utvidelse av ungdomsskole i Slependen
Utvides til en 8 parallell ungdomsskole.
Ombygging av kontor på Strømsø i Drammen
Innvendig riving. 12-18 byggemåneder.
Utvidelse av barne- og ungdomsskole i Hemsedal
Ny sentralskole, trinn 1-10. Vurdering med opsjon på utvidelse av gymhall eller flerbrukshall, svømmehall og parkeringsanlegg.
Utvidelse av sykehjem i Sarpsborg
Totalt 96 plasser. Utvidelse med 32 sykehjemsplasser.
Tilbygg av kjøpesenter i Lier
Tidlig usikkert prosjekt.
Ombygging til videregående skole i Halden
27 daa. Gnr/bnr: 66/364, 66/251 og del av 66/884, samt deler av 66/247, 66/826, 66/834 og 66/461.
Utvidelse av videregående skole i Jessheim
300 stk nye elevplasser. Ferdigstillelse til skolestart 2024.
Utvidelse av videregående skole i Skedsmo
Bygges ut med 300 stk elevplasser. Ferdigstillelse til skolestart 2020.
Utvidelse av videregående skole i Lørenskog
Bygges ut med 350 stk nye elevplasser. Ferdigstillelse til skolestart 2023.
Ombygg til kino, bibliotek og helsesenter m.m i Halden
Halden bibliotek. Frivilligsentralen i Halden. Edderkoppen gavemakeri med verksted. Kino med 3 saler. Ungdomskafè med aktiviteter . Familiens hus (Helsestasjon, Helsestasjon for ungdom, Maurtua åpne barnehage, Jordmor, PPT, Spesialpedagogisk team, Barnevernet).
Riving av kontor og nybygg av leiligheter på Billingstad,Asker
Prosjekt i tidlig fase. Ukjent kostnad. Antatt byggestart.
Ombygging av kulturhus i Skedsmo
Eventuelt bygge 500 m2 under bakken på baksiden av låven eller bygge om låven til kultursenter.
Tilbygg av videregående skole i Røyken
Fra investeringsbudsjett 2016-2019.
Tilbygg av tinghus i Drammen
Ved utbygging av Drammens nye tinghus skal det legges til rette for eventuelt fremtidig utvidelse av tinghuset på ca 1500 m2 BTA.
Utvidelse av barnehage i Eidsvoll
Utvidelse med fira avdelinger.
Ersatte/fornyelse av ungdomsskole i Ski
Tidlig prosjekt. Rapport om skolekapasitet i Ski by. Kostnad er ukjent.
Utvidelse av ungdomsskole i Hole
Gnr/bnr: 192/57,1, 39, 16, 59, 11, 34, 190/72, 80, 188/242 (Rudvangveien), 192/98 (Viksveien)192/16 og 1016/1 (E16).
Utbedring av Rånåsfoss stasjon i Sørum
Oppdraget omfatter å tilrettelegge stasjonen for doble togsett, etablering av krysningsspor for 750 m lange godstog, etablering av et godt og effektivt gang- og sykkelvegnett, samt planlegging av sanering av Auli holdeplass.
Utvidelse-og ombygg av ungdomsskole i Lier
Strukturmodell 1 avser att elever fra Sylling skole flyttes til Tranby skole. Kapasitet for 540 elever.
Utvidelse av barnehage i Eidsvoll
Utvidelse med ytterligere 6 avdelinger. Nytt bygg skal utføres som passivhus standard.
Utvidelse og rehabilitering av barnehage i Ås
Tidlig planlagt prosjekt. Ikke vedtatt. Omfang er ikke fastsatt. Antatt start.
Utvidelse og rehabilitering av barnehage i Ås
Tidlig planlagt prosjekt. Ikke vedtatt. Omfang er ikke fastsatt. Antatt start.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: