Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc i Bergen

Ombygging av kontor/administrasjonsbygg til inkluderingssenter i Bergen
Gnr/bnr: 161/699, 702 og 706. Bergen kommune har ervervet eiendommen for å benytte den til undervisning/idrett/kulturformål. Etat for inkludering vil få lokaler på gamle lærerhøgskolen.
Ombygg av radiohus til høyskole og nybygg av boliger på Minde i Bergen
Prosjektet er planlagt med to boligblokker (B1 og B2) med næringsareal i første etasjene, pluss en klynge med småhus mot boligområdet bak NRK-bygget (B3 og B4)
Ombygg til hotell, mm i Bergen
Ombygge av gammelt fryselager. Fryselagerets kubiske form vill bevares.
Om- og tilbygg av barneskole i Ytre Arna, Bergen
Fra investeringsbudsjett 2016-2019.
Rehabilitering alt riving/nybygg av skole i Bergen
Avventer politisk behandling. Omfang og byggestart er ikke bestemt. Kostnad er antatt og basert på tilstandsrapport og erfaring fra tilsvarende prosjekter.
Rehabilitering av skole, barnehage og SFO i Fyllingsdalen
Planlagt prosjekt fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Rehabilitering av ungdomsskole på Slåtthaug, Nesttun
Planlagt prosjekt fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Rehabilitering alt riving/nybygg av skole i Bergen
Kostnad er antatt og basert på tilstandsrapport og erfaring fra tilsvarende prosjekter
Rehabilitering av skole, Ulset i Bergen
Skolen skal dimensjoneres for 400 elever.
Ombygging av skole i Bergen
Fra investeringsbudsjett 2016-2019.
Rehabilitering av skole i Hjellestad
Fra investeringsbudsjett 2016-2019.
Nybygg av kontor i Bergen, trinn 2
Tidlig prosjekt. Eventuelt påbygg av to etasjer på eksisterende bygg. Kostnad er antatt av redaksjonen.
Utvidelse av barnehage i Bergen
Utvidelse til 132 plasser. Totalt blir bygget ca. 1800 m2.
Ombygging og asbestsanering av kontor i Bergen
Full asbestsanering, mindre ombygging av utvalgte arealer samt ordinære vedlikeholdstiltak av diverse teknisk infrastruktur.
Ombygg av skole i Rådal
Fra investeringsbudsjett 2016-2019. Bland annet oppgradering av inneklimaet.
Ombygging av skole til barnehage i Bergen
To alternativer. Enten rives den gamle skolen og erstattes med et nytt banehagebygg, eller blir gamle skolen rehabilitert og ombygget. Det må da bygges et tilbygg til skolen. Plass for 80 barn.
Vedlikehold/utvidelse av skole i Bergen
Foreslås langsiktige tiltak fo de neste ti årene som beløper seg til 57,5 mill. kr.
Ombygging av brannstasjon til nasjonalt brannhistorisk museum i Bergen
Ombygging/tilrettelegging av den gamle hovedbrannstasjonen i Rådhuskvartalet til et nasjonalt brannhistorisk museum.
Ombygging av bibliotek i Bergen
1-2 års byggetid. Prosjekteringsgruppe er Arkitektskap AS sammen med Cowi AS. brannsikringstiltak som full sprinkling, oppgradere brannalarmanlegg med talevarsling og etablere nye rømningsdører/veier internt og til det fri.
Tilbygg av barneskole i Bergen
Tilrettelegging for utøkning av elevantal fra 200 til 250 elever.
Totalrehabilitering av barnehage i Bergen
Bygget har et stort behov for totalrehabilitering for å sikre videre drift av barnehagen.
Tilbygg av kontor i Bergen
Påbygg av en en till etasje.
Rehabilitering alt riving/nybygg av skole i Bergen
Avventer politisk behandling. Omfang og byggestart er ikke bestemt. Kostnad er antatt og basert på tilstandsrapport og erfaring fra tilsvarende prosjekter.
Oppgradering av skole og gymsal på Fyllingsdalen i Bergen
Bygget har betydelig slitasje på innvendige overflater med behov for større utskifting av både gulvbelegg og innervegger. Innvendige dører er hovedsakelig eldre tredører med dårlig lydisolering som har behov for utskifting. I tilfluktsrom i kjeller under gymsalen er det registrert opptrekk av fukt fra grunnen gjennom vegger under terrengnivå.
Riving av skole i Bergen
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: