Byggenorges Forretningskilde!

Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc i Vestland fylke

Alver (4)
Askvoll (0)
Askøy (9)
Aurland (2)
Austevoll (0)
Austrheim (0)
Bergen (59)
Bremanger (0)
Bømlo (1)
Eidfjord (1)
Etne (1)
Fedje (0)
Fitjar (0)
Fjaler (0)
Gloppen (1)
Gulen (0)
Hyllestad (0)
Høyanger (2)
Kinn (5)
Kvam (0)
Lærdal (1)
Luster (3)
Modalen (0)
Osterøy (3)
Samnanger (0)
Sogndal (9)
Solund (0)
Stad (6)
Stord (6)
Stryn (3)
Sunnfjord (11)
Sveio (0)
Tysnes (2)
Ulvik (0)
Vaksdal (3)
Vik (0)
Voss (4)
Årdal (1)
Øygarden (1)
Ombygg av radiohus til høyskole og nybygg av boliger på Minde i Bergen
Prosjektet er planlagt med to boligblokker (B1 og B2) med næringsareal i første etasjene, pluss en klynge med småhus mot boligområdet bak NRK-bygget (B3 og B4)
Ombygg til hotell, mm i Bergen
Ombygge av gammelt fryselager. Fryselagerets kubiske form vill bevares.
Rehabilitering av svømmehall og etablering av nærmiljøanlegg på skole i Ytre Arna
Rehabilitering av Ytre Arna skole med svømmebasseng og nærmiljøfunksjon. Svømmebassenget skal rehabiliteres og det skal etableres en egen nærmiljøfunksjon. Det er gjennomført en mulighetsstudie som viser at rehabilitering er den beste løsningen. I den er det også laget et forslag på hvordan skolen kan bygges om slik at den vil være etter dagens skolestandarder.
Rehabilitering av skole, barnehage og SFO i Fyllingsdalen
Planlagt prosjekt fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Rehabilitering av ungdomsskole på Slåtthaug, Nesttun
Planlagt prosjekt fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Tilbygg av skole ved Askøy
Fra skolebruksplan.
Rehabilitering alt riving/nybygg av skole i Bergen
Kostnad er antatt og basert på tilstandsrapport og erfaring fra tilsvarende prosjekter
Rehabilitering av skole, Ulset i Bergen
Skolen skal dimensjoneres for 400 elever.
Ombygging av skole i Bergen
Fra investeringsbudsjett 2016-2019.
Rehabilitering av skole i Hjellestad
Fra investeringsbudsjett 2016-2019.
Utvidelse av ungdomsskole i Erdal
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av kontor i Bergen, trinn 2
Tidlig prosjekt. Eventuelt påbygg av to etasjer på eksisterende bygg. Kostnad er antatt av redaksjonen.
Utvidelse-og oppgradering av barneskole på Årstad i Bergenshus bydel i Bergen
Tilbygg for økt skoleareal. Opprustning av utomhusanlegget, med lekearealer, hjertesone, støyskjerming samt ras- og flomsikring.
Ombygg til kontorer i sykehjem i Bergen
15-18 byggemåneder. Fredet bygg fra 1789.
Utvidelse av videregående skole i Lindås
FEF-areal. Ferdigstilles i 2027.
Ombygg av resurrssenter Vaksdal
Del av Lev vel prosjekt.
Utvidelse av barnehage i Bergen
Utvidelse til 132 plasser. Totalt blir bygget ca. 1800 m2.
Ombygging og asbestsanering av kontor i Bergen
Full asbestsanering, mindre ombygging av utvalgte arealer samt ordinære vedlikeholdstiltak av diverse teknisk infrastruktur.
Rehabilitering av videregående skole i Måløy
Rehabilitering av blokk A og D.
Ombygg av skole i Rådal
Fra investeringsbudsjett 2016-2019. Bland annet oppgradering av inneklimaet.
Vedlikehold/utvidelse av skole i Bergen
Foreslås langsiktige tiltak fo de neste ti årene som beløper seg til 57,5 mill. kr.
Utvidelse av parkeringsdekke og butikkslokaler på Osen-kvartalet i Stord, fase 1
Påbygg av kontor -og butikklokale i 1 etasje på parkeringsdekke. Nytt inngangsparti mot Bytunet og påbygg av 500-600 m2 med butikker i 2 etasjer. 2000 m2 kontor og butikker. 15 plasser i parkeringsdekket.
Ombygging av brannstasjon til nasjonalt brannhistorisk museum i Bergen
Ombygging/tilrettelegging av den gamle hovedbrannstasjonen i Rådhuskvartalet til et nasjonalt brannhistorisk museum.
Totalrehabilitering av barnehage i Bergen
Bygget har et stort behov for totalrehabilitering for å sikre videre drift av barnehagen.
Ombygg av hotell i Luster
Luster Sanatorium skal bygges om til hotell.
Tilbygg av barneskole i Bergen
Tilrettelegging for utøkning av elevantal fra 200 til 250 elever.
Utvidelse av barneskole i Stryn
Riving av en fløy på skolen.
Ombygg av barneskole til barnhage i Askøy
Eksisterende barneskole kan bli byggt om till barnehage. Avhenger av fremdrift av Skogstunet skole.
Ombygg av barnehage og administrasjonsdel i Luster kommune
Ombygging av ein del av eksisterande bygningsmasse til ein barnehage med 4 avdelingar samt administrasjonsdel.
Utvidelse av barnehage i Onarheim
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Utvidelse av barneskole i Lindås, trinn 2
Planlegges for 350 stk elever i byggetrinn 1 og samlet 450 stk elever etter byggetrinn 2 (dvs. en utvidelse på 100 stk elever i byggetrinn 2)
Nybygg av tak over isbane i Stord
Etablering av tak/overbygg på eksisterende isflate.
Utbygging av Palmafossen skole i Voss kommune
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Ombygging til forretning i Sogndal
Ombygging fra parkeringsplasser til forretning i 2 etasje.
Rehabilitering av skole i Bergen
Rehablitering av tak og ventilasjon.
Oppgradering av museum i Bergen
Det skal lages en ny inngang under glassbroen, som forbinder Håkonshallen og Stallbygningen. Det skal også etableres en ny heis på utsiden av Jørgen Hanssøns ringmur, som vil gi adgang til alle etasjer. Tiltaket krever at det tas hull i Jørgen Hanssøns ringmur samt at etasjene flere steder tilpasses den nye løsningen. I tillegg til dette vil prosjektet omfatte oppgradering av toalettene i Stallbygningen samt oppgradering av diverse uu-forhold for syns -og hørselshemmede.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: