Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc i Larvik

Refundamentering av driftsbygg på gjenvinningsstasjon i Larvik
Grinda gjenvinningsstasjon ble oppført i tidsrommet 2015 - 2016. Etter at gjenvinningsstasjonen ble fullført, ble det observert setninger i deler av servicebygget og deler av midtbygget. Det er konkludert med at setningene kan skyldes bløte lag i grunnen. På bakgrunn av dette er det bestemt at setningen skal stanses ved å refundamentere deler av bygget på peler til fjell, for deretter å gjenoppføre de berørte deler av bygget. Tiltaket omfatter arbeider i to deler, hvor del 1 omfatter riving og gjenoppbygging av eksisterende bygg og del 2 omfatter grunnarbeider som dekker peling og refundamentering inkludert støp av ny plate.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: