Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc i Vestfold og Telemark fylke

Bamble (2)
Drangedal (0)
Færder (4)
Fyresdal (1)
Hjartdal (0)
Horten (2)
Kragerø (0)
Kviteseid (0)
Larvik (1)
Nissedal (0)
Nome (3)
Notodden (3)
Porsgrunn (2)
Seljord (2)
Siljan (1)
Skien (3)
Tinn (0)
Tokke (0)
Tønsberg (3)
Vinje (0)
Utvidelse av videregående skole i Porsgrunn
Samlokalisering av Prosgrunn VGS, avd Sør og Nord. Nytt skolebygg for ca 1235 elever.
Påbygg av hotell og kontor i Bø
40-50 nye hotellrom.
Tilbygg av næring og kontor i Tønsberg
Tiltaket omfatter kun bebyggelsen i Farmannsveien 3 og Grev Wedels gate 12. Eiendommen ønskes utvidet fra dagens 4+1 etasjer til inntil 6+1 etasjer med utgangspunkt i og videreføring av dagens bygningskonstruksjon. Som en del av ombygging av eiendommen planlegges det oppgradering og endring av fasadeuttrykk samt bedrete klima-, energi- og miljøløsninger i bygget.
Utbygging av grunnskole i Tønsberg
Planområdet er på ca. 15 daa
Utvidelse av aktivitetspark i Fyresdal
Fyresdal kommune skal utvide Hamaren Aktivitetspark, og med det bygge bro fra eksisterende park i Klokkarhamaren, over til Kjeøyni, samt bygge gangbaner på bakkenivå og i trekronene.
Rehabilitering av garderober ved skole i Siljan kommune
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Utbedring av tribune i Sandefjord
Byggetips. Fra Plan for videreutvikling av idrettsanlegg i Sandefjord kommune 2014-2023. Start er antatt av redaksjonen.
Oppgradering av svømmehallen i Sandefjord
Byggetips. Lydanlegg i hallen, rampe for dommere, kontor til svømmeklubben i svømmehallen. Fra Plan for videreutvikling av idrettsanlegg i Sandefjord kommune 2014-2023. Start er antatt av redaksjonen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: