Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc i Vestfold og Telemark fylke

Bamble (5)
Drangedal (0)
Færder (4)
Fyresdal (0)
Hjartdal (0)
Horten (4)
Kragerø (1)
Kviteseid (0)
Larvik (2)
Nissedal (0)
Nome (3)
Notodden (3)
Porsgrunn (7)
Seljord (2)
Siljan (1)
Skien (4)
Tinn (0)
Tokke (1)
Tønsberg (4)
Vinje (0)
Om- og tilbygg på Nygård sykehjem i Sandefjord
Nytt nybygg med 72 beboerrom på tomter til eksisterende sykehjem. I tillegg skal eksisterende sykehjem pusses opp. Ferdig prosjekt vil totalt ha 180 beboerrom. 108 plasser i eksisterende bygg + 72 plasser i nybygg.
Utvidelse av videregående skole i Porsgrunn
Samlokalisering av Prosgrunn VGS, avd Sør og Nord. Nytt skolebygg for ca 1235 elever.
Tilbygg av næring og kontor i Tønsberg
Tiltaket omfatter kun bebyggelsen i Farmannsveien 3 og Grev Wedels gate 12. Eiendommen ønskes utvidet fra dagens 4+1 etasjer til inntil 6+1 etasjer med utgangspunkt i og videreføring av dagens bygningskonstruksjon. Som en del av ombygging av eiendommen planlegges det oppgradering og endring av fasadeuttrykk samt bedrete klima-, energi- og miljøløsninger i bygget.
Oppgradering av fylkeshus i Skien
I forbindelse med sammenslåingen av Vestfold og Telemark Fylkeskommune.
Utvidelse-og ombygging av ungdomsskole i Porsgrunn
Planlagt prosjekt fra ungdomskolestrukturen for Porsgrunn kommune.
Opprusting av storsalen ved Sentrumsgården i Bamble
Opprusting av storsalen inklusive utvidelse til 300 sitteplasser.
Utvidelse av skole for barn med spesielle behov i Bø
Utvidelse av barneskole for barn med spesielle behov.
Ombygging av lokaler i 1 etasje og kjeller ved Sentrumsgården i Bamble
Ombygging av lokaler i 1 etasje og lagerrom i kjeller.
Oppgradering av kjøkken i sykehjem i Nygård
Fra økonomiplan 2018-2021.
Refundamentering av driftsbygg på gjenvinningsstasjon i Larvik
Grinda gjenvinningsstasjon ble oppført i tidsrommet 2015 - 2016. Etter at gjenvinningsstasjonen ble fullført, ble det observert setninger i deler av servicebygget og deler av midtbygget. Det er konkludert med at setningene kan skyldes bløte lag i grunnen. På bakgrunn av dette er det bestemt at setningen skal stanses ved å refundamentere deler av bygget på peler til fjell, for deretter å gjenoppføre de berørte deler av bygget. Tiltaket omfatter arbeider i to deler, hvor del 1 omfatter riving og gjenoppbygging av eksisterende bygg og del 2 omfatter grunnarbeider som dekker peling og refundamentering inkludert støp av ny plate.
Nytt kjøkken ved barnehage i Kragerø
Fra økonomiplan 2018-2021.
Rehabilitering av garderober ved skole i Siljan kommune
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Utbedring av tribune i Sandefjord
Byggetips. Fra Plan for videreutvikling av idrettsanlegg i Sandefjord kommune 2014-2023. Start er antatt av redaksjonen.
Oppgradering av svømmehallen i Sandefjord
Byggetips. Lydanlegg i hallen, rampe for dommere, kontor til svømmeklubben i svømmehallen. Fra Plan for videreutvikling av idrettsanlegg i Sandefjord kommune 2014-2023. Start er antatt av redaksjonen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: