Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc i Troms og Finnmark fylke

Utvidelse av sykehus og nytt parkeringshus i Harstad
Ca. 23 000 m2, fordelt på to volum, samt lysgård og mellombygg mellom eksisterende og nytt bygg. Parkeringshus i tre etasjer under bakkenivå ved sykehuset.
Utvidelse av kjøpesenter mm, Larsneset i Harstad
45 nye butikker og 400 nye parkeringsplasser er planlagt.
Utbedring av Riksveg 862 Giæverbukta terminal i Tromsø
Tiltak : - Utbedre dagens bussterminal i Giæverbukta:​ - Bedre inn- og utkjøring i begge rundkjøringene.​ - Etablering av sentraløy for passasjerer.
Utvidelse av kvartal A52 i Alta
1. et. Forretninger, tjenesteyting. 2.-3. et. Kontorer, tjenesteyting. 4.-6. et. Boliger, tjenesteyting (inntrukket 6. et.).
Nybygg og oppussing av sentrumsskole i Straumen, Sørreisa kommune
En fløy skal bygges ut, eksisterende bygg skall rehabiliteras.
Nybygg av hangar på Høybuktmoen i Kirkenes
Eksiterende hangar skal rives. Bygging av ny hangar. Ny hangar med innredning og grunn og betongarbeider.
Utvidelse av Steinerskolen i Tromsø
119/3896, 53 og 200/872 mfl. Inga Sparboes veg 41 og Målselvgata 24. 2,5 Etasjer.
Tilbygg av resurssenter ved ungdomsskole i Seljestad
Etablere et forsterket skoletilbud som et ressurssenter.
Utvidelse av parkeringsplass med bussgarasje m.m i Bardu
Ca. 5,6 daa. Utvidelse av dagens parkeringsplass for busser å etablere parkeringsplass med bussgarasje mellom eksisterende garasje og kommunal veg i Fredly boligfelt. Det vil også være aktuelt å etablere et kontor/hvilerom i området som tilbygg til eksisterende garasje.
Riving/sanering/ombygg av samfunnshus i Vadsø
1. Rive/sanere bygget fullstendig. Antatt kostnad kr 9.376.000,- 2. Legge bygget i dvale med tilkoplet vann og varne. Bygget forsikres. Årlige FDV-kostnader ca 300.000,-. 3. Legge bygget i dvale uten frostsikring med mer. Årlige FDV-kostnader ca 30.000,-.
Ombygg av kino i Tromsø
Vernet bygg. Rehabilitering av freske.
Ombygg av politihus i Tromsø
Operasjonssentralen for brann (110) skal etableres på eksisterende takterrasse på politihuset. Prosjektet har et bruttoareal på ca. 380 m2. Ca. 130 m2 er nytt bruttoareal (takterrassen) pluss ca. 30 m2 for nytt teknisk rom på taket. Ca. 220 m2 BTA er ombygging av eksisterende arealer.
Etablering av flerbrukshus i Kvæfjord
Samlokalisering av bibliotek, frivillingsentral, rus-og psykiatritjenesten medregnet Møtesplassen og folkeverksted.
Utbedring av tak i idrettshall i Vardø
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: