Byggenorges Forretningskilde!

Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc i Troms og Finnmark fylke

Utbedring av Riksveg 862 Giæverbukta terminal i Tromsø
Tiltak : - Utbedre dagens bussterminal i Giæverbukta:​ - Bedre inn- og utkjøring i begge rundkjøringene.​ - Etablering av sentraløy for passasjerer.
Utvidelse av kvartal A52 i Alta
1. et. Forretninger, tjenesteyting. 2.-3. et. Kontorer, tjenesteyting. 4.-6. et. Boliger, tjenesteyting (inntrukket 6. et.).
Nybygg og oppussing av sentrumsskole i Straumen, Sørreisa kommune
En fløy skal bygges ut, eksisterende bygg skall rehabiliteras.
Rehabilitering av skole i Lebesby kommune
Arealer BRA (ca): Adm.bygg 430 kvm, Vestibyle 45 kvm og hovedbygg inkl. SFO: 2700 kvm.
Nybygg av hangar på Høybuktmoen i Kirkenes
Eksiterende hangar skal rives. Bygging av ny hangar. Ny hangar med innredning og grunn og betongarbeider.
Utvidelse av Steinerskolen i Tromsø
119/3896, 53 og 200/872 mfl. Inga Sparboes veg 41 og Målselvgata 24. 2,5 Etasjer.
Utvidelse av aktivitets-og produksjonslokaler i Tromsø
Formålet med planen er videreutvikling og utvidelse av dagens drift, aktivitet og produksjonslokaler, i tillegg til visningssenter med kantine, parkeringsområde, vei.
Tilbygg av resurssenter ved ungdomsskole i Seljestad
Etablere et forsterket skoletilbud som et ressurssenter.
Riving/sanering/ombygg av samfunnshus i Vadsø
1. Rive/sanere bygget fullstendig. Antatt kostnad kr 9.376.000,- 2. Legge bygget i dvale med tilkoplet vann og varne. Bygget forsikres. Årlige FDV-kostnader ca 300.000,-. 3. Legge bygget i dvale uten frostsikring med mer. Årlige FDV-kostnader ca 30.000,-.
Etablering av flerbrukshus i Kvæfjord
Samlokalisering av bibliotek, frivillingsentral, rus-og psykiatritjenesten medregnet Møtesplassen og folkeverksted.
Utvidelse av parkeringsplass med bussgarasje m.m i Bardu
Ca. 5,6 daa. Utvidelse av dagens parkeringsplass for busser å etablere parkeringsplass med bussgarasje mellom eksisterende garasje og kommunal veg i Fredly boligfelt. Det vil også være aktuelt å etablere et kontor/hvilerom i området som tilbygg til eksisterende garasje.
Utbedring av tak i idrettshall i Vardø
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: