Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc i Trondheim

Nybygg alternativt om- og tilbygg av kunstindustri- og kunstmuseum i Trondheim
Sammenslåing av Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum og Trondheim Kunstmuseum.
Riving og påbygg av kontor i Trondheim
Totalt 20000 m2 for B-bygg og C-bygg.
Til- og ombygging av produksjonskjøkken på Ranheim
Fra forslag til handlings- og økonomiplan 2019-2022.
Gatebruksplan for Midtbyen, del av plan for sentrumsutvikling
Nordøstre kvadrant i Midtbyen avgrenses av Prinsens gate i vest, kanalen i nord og Nidelva i øst og Kongens gate i sør. Rådmannen ska ta stilling til om områdeplanen i Kjøpmannsgata, hele byrommet Torvet, større deler av Nidelva og kanalen skal bli en del av områdeplanen for nordøstre kvadrant i Midtbyen.
Nordøstre kvadrant i Midtbyen, del av plan for sentrumsutvikling
Nordøstre kvadrant i Midtbyen avgrenses av Prinsens gate i vest, kanalen i nord og Nidelva i øst og Kongens gate i sør. Rådmannen ska ta stilling til om områdeplanen i Kjøpmannsgata, hele byrommet Torvet, større deler av Nidelva og kanalen skal bli en del av områdeplanen for nordøstre kvadrant i Midtbyen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: