Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc i Trøndelag fylke

Nybygg alternativt om- og tilbygg av kunstindustri- og kunstmuseum i Trondheim
Sammenslåing av Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum og Trondheim Kunstmuseum.
Tillbygg av sykehus i Namsos
Akuttmottak, AMK-sentral, sengeområder og poliklinikk.
Utvidelse av kulturhus i Namsos
En samlokalisering av kulturskolen, opplæringssenteret og flyktningtjenesten.
Riving og påbygg av kontor i Trondheim
Totalt 20000 m2 for B-bygg og C-bygg.
Til- og ombygging av produksjonskjøkken på Ranheim
Fra forslag til handlings- og økonomiplan 2019-2022.
Ombygging av planteskole til lagring av arkiv i Verdal
Byggestart er ikke fastsatt, avhenger av finansiering.
Utvidelse av grunnskole i Melhus
Utredningen omfatter Brekkåsen, Gimse og Høyeggen skole.
Til-og ombygg av barneskole i Stjørdal
ca 2700-3000 m2 utbyggningsareal.
Ombyggning av kjøkken og fornyelse av bygg på Ørland flystasjon
Ombygging av kjøkken, generell fornyelse av bygg, ca. 3000 m2.
Renovering av brannstasjon i Grong
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Gatebruksplan for Midtbyen, del av plan for sentrumsutvikling
Nordøstre kvadrant i Midtbyen avgrenses av Prinsens gate i vest, kanalen i nord og Nidelva i øst og Kongens gate i sør. Rådmannen ska ta stilling til om områdeplanen i Kjøpmannsgata, hele byrommet Torvet, større deler av Nidelva og kanalen skal bli en del av områdeplanen for nordøstre kvadrant i Midtbyen.
Nordøstre kvadrant i Midtbyen, del av plan for sentrumsutvikling
Nordøstre kvadrant i Midtbyen avgrenses av Prinsens gate i vest, kanalen i nord og Nidelva i øst og Kongens gate i sør. Rådmannen ska ta stilling til om områdeplanen i Kjøpmannsgata, hele byrommet Torvet, større deler av Nidelva og kanalen skal bli en del av områdeplanen for nordøstre kvadrant i Midtbyen.
Oppgradering av brannstasjon i Leka
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Enøktiltak ved barnehage i Overhalla
Fra forslag til budsjett 2018-2021.
Oppussing av gymbygg i Grong
Byggetips. Fra forslag til økonomiplan 2015-2018. Investeringstiltak det ikke er funnet rom for i perioden.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: