Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc i Trøndelag fylke

Til-og ombygg av barneskole i Stjørdal
ca 2700-3000 m2 utbyggningsareal.
Nybygg alternativt om- og tilbygg av kunstindustri- og kunstmuseum i Trondheim
Sammenslåing av Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum og Trondheim Kunstmuseum.
Utvidelse av kulturhus i Namsos
En samlokalisering av kulturskolen, opplæringssenteret og flyktningtjenesten.
Riving og påbygg av kontor i Trondheim
Totalt 20000 m2 for B-bygg og C-bygg.
Til- og ombygging av produksjonskjøkken på Ranheim
Fra forslag til handlings- og økonomiplan 2019-2022.
Utvidelse av grunnskole i Melhus
Utredningen omfatter Brekkåsen, Gimse og Høyeggen skole.
Rehabilitering på videregående skole i Hemne
Utførelse skal gjennomføres i 2 faser: - Ombygging av bygg A (verkstedfløy) for verkstedfag og kjemi-og prosessfag (kontrakt 1). - Tilbygg for kantine, kantinekjøkken, lokaler for helse- og oppvekstfag mm skal utføres med samspill (kontrakt 2).
Ombyggning av kjøkken og fornyelse av bygg på Ørland flystasjon
Ombygging av kjøkken, generell fornyelse av bygg, ca. 3000 m2.
Miljøsanering og riving av skole og helsehus i Trondheim kommune
Dagens Nidarvoll skole og helsehus skal rives unntatt Gul- og Rødbygget. Helsehus 1 blir revet oktober 2023 (opsjon).
Utvidelse av barnehage i Soknedal
Gnr/bnr: 134/2, 3 mfl.
Riving av videregående skole i Trondheim
Ladehammerveien 4- 6. Gnr/bnr: 414/177, 178, 181, 480.
Gatebruksplan for Midtbyen, del av plan for sentrumsutvikling
Nordøstre kvadrant i Midtbyen avgrenses av Prinsens gate i vest, kanalen i nord og Nidelva i øst og Kongens gate i sør. Rådmannen ska ta stilling til om områdeplanen i Kjøpmannsgata, hele byrommet Torvet, større deler av Nidelva og kanalen skal bli en del av områdeplanen for nordøstre kvadrant i Midtbyen.
Nordøstre kvadrant i Midtbyen, del av plan for sentrumsutvikling
Nordøstre kvadrant i Midtbyen avgrenses av Prinsens gate i vest, kanalen i nord og Nidelva i øst og Kongens gate i sør. Rådmannen ska ta stilling til om områdeplanen i Kjøpmannsgata, hele byrommet Torvet, større deler av Nidelva og kanalen skal bli en del av områdeplanen for nordøstre kvadrant i Midtbyen.
Oppgradering av brannstasjon i Leka
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: