Byggenorges Forretningskilde!

Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc i Rogaland fylke

Bjerkreim (1)
Bokn (0)
Eigersund (2)
Gjesdal (4)
Haugesund (9)
(0)
Karmøy (11)
Klepp (2)
Kvitsøy (0)
Lund (0)
Randaberg (2)
Sandnes (12)
Sauda (4)
Sokndal (3)
Sola (2)
Stavanger (18)
Strand (5)
Suldal (3)
Time (2)
Tysvær (1)
Utsira (0)
Om- og tilbygg av ungdomsskole og flerbrukshall i Haugesund
Haraldsvang ungdomsskole moderniseres og bygges ut for 540 elever/6 paralleller. Skolen må ha tilstrekkelig kapasitet og planlegges med mulighet for trinnvis utbygging til ca. 810 elever/9 paralleller.
Til- og ombygg av kommunehus samt nybygg av kirke i Klepp kommune
Klepp kommune skal rehabilitera eksisterande kommunehus på 6940m2 og bygge et nytt tilbygg på 1380m2 inkludert ein kyrkjesal som med plass til 500 personar.
Ombygging av rådhus i Stavanger
BREEM-NOR Excellent.
Utvidelse av videregående skole i Stavanger
Lavenergibygg. Utvidelse for 270 elever.
Ombygg av sykehus i Haugesund, trinn 1 B03
Konseptrapport er og utført av: Sweco Norge AS, Atkins Norge.
Tilbygg av bo- og aktivitetssenter i Sandnes
BRA: 2500-5500 m2 2-4 etasjer.
Samlokalisering av kommunens administrasjonsbygg i Haugesund
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Påbygg av kontor og forretningsbygg i Stavanger
Påbygg av eksisterende næringslokaler med 2,5 etasjer.
Riving og ombygg av ungdomsskole i Tau
Rådgiver bygningsfysikk: Multiconsult AS. Kontaktperson: Einar Sunde.
Innvendig renovering og fasadearbeider på administrasjonsbygg i Stavanger
Innvendig renovering av Ølhallen, Scene 1, administrasjonsbygg samt deler av fasaden.
Tilbygg av kirke i Stavanger
12 byggemåneder.
Utvidelse av ungdomsskole i Sandnes
Utvidelse på ca. 1500 m2 for forsterket avdeling og eventuel utvidelse av gymsalen.
Utvidelse av barneskole i Sandnes
Utvidelse tilsvarende en B-28 skole. 1000-2000 m2 BRA. 2 etasjer med sokkeletasje.
Rehabilitering av idrettshall ved KNM Harald Hårfagre i Stavanger
Idrettshall i Stavanger ved KNM Harald Hårfagre. Eksisterende bygg skal kartlegges slik at mulighetene for ombruk/ rehabilitering kan avgjøres.
Utvidelse av barnehage på Kolnes i Karmøy kommune
Tidligt prosjekt fra rådmannens forslag til budsjett 2015-2018. Utvidelse 500-600 m2. Start og kostnad er ikke bestemt.
Ombygg av skole/barnehage i Dirdal, trinn 2
Ombygg av gymsal til undervisningsrom og grupperom. Utskifting av tekniske installasjoner.
Rehabilitering av parkeringshus i Kopervik
Byggetips. Idéfase. Fra rådmannens forslag til investeringsbudsjett 2016-2019.
Rehabilitering av barnehage i Gjesdal kommune
Rehabilitering av gammel avdeling på Bamsebo barnehage.
Oppgradering/rehabilitering av kirke i Time kommune
Fra investeringsbudsjett 2021-2024.
Rehabilitering av kinosal i Sokndal kommune
Fra investeringsbudsjett 2021-2024.
Universell utforming og oppgradering av barnehage i Kopervik
Prosjekt fra Rådmannes forslag til økonomiplan 2018-2021.
Konsulenttjenester for utarbeidelse av branntegninger for eksisterende bygg i Hjelmeland kommune
Utarbeidelse av branntegninger for eksisterende bygg som har feilaktige eller mangelfulle branntegninger.
Rehabilitering av dusjer for skule i Sauda kommune
Fra investeringsbudsjett 2021-2024.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: