Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc i Rogaland fylke

Bjerkreim (0)
Bokn (1)
Eigersund (3)
Finnøy (1)
Forsand (0)
Gjesdal (1)
Haugesund (10)
(0)
Karmøy (13)
Klepp (1)
Kvitsøy (0)
Lund (0)
Randaberg (2)
Rennesøy (1)
Sandnes (12)
Sauda (2)
Sokndal (1)
Sola (2)
Stavanger (19)
Strand (3)
Suldal (0)
Time (2)
Tysvær (1)
Utsira (0)
Om- og tilbygg av ungdomsskole i Haugesund
Haraldsvang ungdomsskole moderniseres og bygges ut for 540 elever/6 paralleller. Skolen må ha tilstrekkelig kapasitet og planlegges med mulighet for trinnvis utbygging til ca. 810 elever/9 paralleller.
Ombygg av sykehus i Haugesund, trinn 1 B03
Konseptrapport er og utført av: Sweco Norge AS, Atkins Norge.
Samlokalisering av kommunens administrasjonsbygg i Haugesund
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Påbygg av kontor og forretningsbygg i Stavanger
Påbygg av eksisterende næringslokaler med 2,5 etasjer.
Riving og ombygg av ungdomsskole i Tau
Rådgiver bygningsfysikk: Multiconsult AS. Kontaktperson: Einar Sunde.
Tilbygg av kirke i Stavanger
12 byggemåneder.
Nytt tautrekk og lysanlegg i Sandnes kulturhus
Prosjektering tråd: Dag Olaf Aastebøl.
Rehabilitering av svømmehall ved skole i Hafrsfjord
Eksisterende svømmehall skal rehabiliteres.
Utvidelse av barnehage på Kolnes
Tidligt prosjekt fra rådmannens forslag til budsjett 2015-2018. Utvidelse 500-600 m2. Start og kostnad er ikke bestemt.
Ombygg av skole/barnehage i Dirdal, trinn 2
Ombygg av gymsal til undervisningsrom og grupperom. Utskifting av tekniske installasjoner.
Utvidelse av skolebygg, parkeringsplass mm i Egersund
Formålet med planarbeidet er å utvide skoleområdet for Gamleveien skole. Det legges til rette for utvidelse av skolebygningen samt bedre parkeringsforholdene for ansatte og besøkende. Gamleveien flyttes med dette mot vest på strekningen langs skoleområdet. Adkomstforholdene til skoleområdet vil være sentralt i reguleringen.
Tilbygg av barnehage i Finnøy
Tilbygg med 2 avd.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: