Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc i Rogaland fylke

Bjerkreim (0)
Bokn (1)
Eigersund (2)
Gjesdal (1)
Haugesund (11)
(0)
Karmøy (11)
Klepp (1)
Kvitsøy (0)
Lund (0)
Randaberg (2)
Sandnes (15)
Sauda (3)
Sokndal (1)
Sola (5)
Stavanger (20)
Strand (4)
Suldal (0)
Time (2)
Tysvær (1)
Utsira (0)
Om- og tilbygg av ungdomsskole i Haugesund
Haraldsvang ungdomsskole moderniseres og bygges ut for 540 elever/6 paralleller. Skolen må ha tilstrekkelig kapasitet og planlegges med mulighet for trinnvis utbygging til ca. 810 elever/9 paralleller.
Rehabilitering og nybygg av ungdomsskole i Stavanger
Gjennomførelsetid: 18-24 måneder.
Utvidelse av videregående skole i Stavanger
Lavenergibygg. Utvidelse for 270 elever. Ombygging 500-600 kvm.
Innvendig rehabilitering av kontor- og undervisningsareal i Stavanger
Rehabilitering og oppussing av kontor og undervisnings areal på ca. 11000 kvm i Stavanger området. Arealet er fordelt over 4 bygninger og 3 etasjer. I 3 av bygningene skal det rives helt ned innvendig for så å bygges opp igjen på ny. Alt teknisk skal skiftes. Den siste blokken skal bygges om og alle tekniske installasjoner skal skiftes ut. Alle arbeider er innendørs. Kontraktarbeidet for bygningsmessige- og tekniske fag er ca. like store. Bygningsmessige arbeider består av: rivningsarbeider som inkluderer rivning av vegger, tak, gulv, trapper, tekniske utstyr, kabler, etablering av ny heis og trapper, oppbygning av vegger, gulv og himling. Tekniske arbeider består av: installasjon av 3-4 ny ventilasjonsanlegg + kanaler, etablere nye toaletter, tekjøkken, utskifting av kjøleanlegg/varmeanlegg, installere UPS back up, legge opp alle strøm, fiber, telekabler på nye, installere nytt brannalarmanlegg.
Ombygg av sykehus i Haugesund, trinn 1 B03
Konseptrapport er og utført av: Sweco Norge AS, Atkins Norge.
Tilbygg av bo- og aktivitetssenter i Sandnes
BRA: 2500-5500 m2 2-4 etasjer.
Samlokalisering av kommunens administrasjonsbygg i Haugesund
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Påbygg av kontor og forretningsbygg i Stavanger
Påbygg av eksisterende næringslokaler med 2,5 etasjer.
Riving og ombygg av ungdomsskole i Tau
Rådgiver bygningsfysikk: Multiconsult AS. Kontaktperson: Einar Sunde.
Tilbygg av kirke i Stavanger
12 byggemåneder.
Utvidelse av ungdomsskole i Sandnes
Utvidelse på ca. 1500 m2 for forsterket avdeling og eventuel utvidelse av gymsalen.
Utvidelse av barneskole i Sandnes
Utvidelse tilsvarende en B-28 skole. 1000-2000 m2 BRA. 2 etasjer med sokkeletasje.
Tilbygg av skole (moduler) og ombygg av skole i Tananger
Innvendig riving. To klasserom og uteareal.
Rehabilitering av svømmehall ved skole i Hafrsfjord
Eksisterende svømmehall skal rehabiliteres.
Utvidelse av barnehage på Kolnes
Tidligt prosjekt fra rådmannens forslag til budsjett 2015-2018. Utvidelse 500-600 m2. Start og kostnad er ikke bestemt.
Utvidelse av skolebygg og parkeringsplass m.m i Egersund
Formålet med planarbeidet er å utvide skoleområdet for Gamleveien skole. Det legges til rette for utvidelse av skolebygningen samt bedre parkeringsforholdene for ansatte og besøkende. Gamleveien flyttes med dette mot vest på strekningen langs skoleområdet. Adkomstforholdene til skoleområdet vil være sentralt i reguleringen.
Ombygg av skole/barnehage i Dirdal, trinn 2
Ombygg av gymsal til undervisningsrom og grupperom. Utskifting av tekniske installasjoner.
Rehabilitering av barneskole i Sandnes
Oppgradering og utskifting av belusning, skolekjøkken og andre tiltak.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: