Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc i Oslo fylke

Oslo (170)
Oppgradering av Furuset idrettspark og utvidelse av IKEA i bydel Alna, Oslo
Oppgradere Furuset idrettspark med bl.a. flerbruksbaner, tennisbaner, cricket pitch, og ny flerbruks -og tennishall samt oppføre nytt tilbygg ( BYA ca 9600m2 ) til IKEA varehus. Eksisterende varehus skal beholdes og tilbygg oppføres. Tennishall skal rives og erstattes med ny. Parkeringsbehov løses med parkering på bakkeplan under tilbygg samt to etasjes parkeringshus mellom idrettsanlegg og IKEA varehus. Gnr/bnr: 116/1, 116/142, 116/153, 116/21, 116/25, 999/623.
Utbygging av Oslo Spektrum i Oslo sentrum
Kongressenter: ca 16 400 m2 BTA, kontor: ca 16 600 m2 BTA i 27 etasjer.
På-og nybygg av forskningsbygg i bydel Vestre Aker, Oslo
Forskningsveien 1, 1B og Børrestuveien 3. Gnr/bnr: 42/111, 112, 113 delar av 42/164, 39/250, 251.
Utvikling av Linderud senter i bydel Bjerke, Oslo
Gnr/bnr: 88/307, 88/300, 88/418. 3-12 etasjer.
Påbygg av kontor og forskningsanlegg i bydel Nordre Aker, Oslo
Gnr/bnr: 42/127, 42/166, 42/200, 42/214, samt del av 42/206, 42/1 og 44/202. Det planlegges påbygg på 1-12 etasjer.
Ombygging-og utvidelse av hotell i Oslo sentrum
Rehabilitering, omorganisering og påbygging av eksisterende arealer i Dronning Eufemias gate 4. Paviljongen (Dronning Eufemias gate 2) foreslås revet og erstattet med ny bebyggelse.
Om-, på-og tilbygg av kontor i bydel Nordre Aker, Oslo
12000-15000 m2 på-og tilbygg. Areal for ombyggingen er ikke fastsatt.
Utvikling av regjeringskvartalet i Oslo, trinn 2
Skal bygges ut i 3 byggetrinn. Prosjektets omfatter totalt; rehabilitering av ekisterende bygg (ca 40000m2), nye bygg (ca 100000 m2), kjeller og infrastruktur (35000-40000m2) samt uteområder, park, plasser og gater fordelt på flere etapper. Melbø Prosjektkompetanse AS ska bistå Kommunal- og moderniseringsepartementet som rådgiver/kontrollør. Team URBIS: Nordic, Rambøll, SLA, Bjørbekk & Lindheim, Asplan Viak, COWI, Aas-Jakobsen. BREEAM-NOR klassifisering Excellent eller høyere.
Oppgradering av kollektivknutepunkt og stasjoner i Bryn
Gnr/bnr: 137/1 m.fl. Østensjøveien fra Tvetenveien til Jernbaneveien. Nils Hansens vei fra Østensjøveien til Ring 3/E6. Brynsengveien. Ca. 180 daa.
Ny- og ombygging av barne- og ungdomsskole i bydel Nordre Aker, Oslo
Neptunveien 26, 28 og Kapellveien 120. To nybygg er planlagt på eiendommen.
Bygging av underjordisk parkeringsplass i Oslo
Planlegges ca. 400 parkeringsplasser.
Utvidelse-og ombyggning av eksisterende høyskole i Majorstuen, Oslo
Gnr/bnr: 38/275, 290. Nybygg på 4000-7000 m2.
Utvidelse av videregående skole i bydel Bjerke, Oslo
Utvidelse med 200-300 stk elever.
Om-og påbygg av kontor, forretningsbygg og lager i bydel Alna
Under regulering. Omfang og byggestart er ikke fastsatt. Entreprenører engasjeres via direkte forespørsel. Overbygging av eksisterende gårdsplass for byggevarehuset for å skjerme utelagring av byggevarer (ca. 1 200 m2 lagerareal), regulere for påbygg av 4 etasjer kontorer (BRA =6 0000m2 og legge til rette for å kunne utvide arealet på 1. etasje til forretning med arealkrevende varer.
Utvidelse av kontorbygg i bydel Grünerløkka, Oslo
Christian Krohgs gate 15, Hausmanns gate 3, Hausmanns gate 5 og Hausmanns gate 7.
Om-og tilbygg av kontor og forretning i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Ulike alternativer vurderes. Bevaring og påbygg alternativ riving og påbygg.
På-og tilbygg av ungdomsskole mm i bydel Alna, Oslo
Utvidelse til en U5. Endefløyene skal påbygges med en etasje. Ett nybygg med tre klasserom/grupperom, garderobe samt gymsal med tilhørende funksjoner.
Påbygg av forretning/servering mm i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Utvidelse av fortau (730 m2) samt å flytte kjøreveien mot sør, slik at den blir en direkte forlengelse av Rådhusgata.
Utvidelse av kontor -og handelsbygg mm i Oslo sentrum
Olav Vs gate 6, Fridtjof Nansens plass 2, 2B og Midtbygget.
Renovering alternativt påbygg av kontor i Oslo
Innovasjon Norge har ønske om å utvikle eiendommen som i dag brukes som hovedkontor i Akersgaten 13/15. Anskaffelsen skal dekke behov for en prosjektleder som kan bistå i alle faser av dette prosjektet. Eiendommen er på ca. 7400 kvm og ble bygget i 1982. Opptil 190 arbeidsplasser. Gnr/bnr: 207/9 m.fl.
Ombygg til hotell ved Liakollveien i bydel Søndre Nordstrand, Oslo
Eiendommen består av lager og kontor i 4 etasjer og en underetasje. Lageret beholdes i underetasje og noe kontorareal forblir i 2 etasje, resten konverteres til hotell. 6-8 byggemåneder.
Oppgradering av krematorium i Oslo
Oppføring av 4 stk. piper og 1 stk. akkumulatortank på sørsiden av krematoriet, samt teknisk oppgradering av kremasjonsanlegget i kjelleren.
Påbygg av hotell i Oslo sentrum
Ytterligere 2-3 etasje påbygg.
Oppgradering av kontor i Kvadraturen, Oslo
Mindre endringer av bærende konstruksjoner og brann-seksjonering samt etablering av ny heis og trapp. I tillegg ønsker man å rive eksisterende tak og erstatte dette med ny konstruksjon uten at dette endrer eksisterende møner.
Ombygging av hotell i Oslo sentrum
Gnr/bnr: 207/306, 207/323, 207/323, 207/323.
Utvidelse til ungdomsskole i bydel Nordstrand, Oslo
210 elever. En fem-parallell ungdomsskole med gymsal og med egne separat avdeling for 12 elever med autisme.
Utvidelse av kontor i bydel Sagene, Oslo
6 etasjer med en tilbaketrukket 7 etasje.
På-, til-og ombygg av kontor i bydel Gamle Oslo
Tilbygg i 5 etasjer og påbygg i en etasje.
Utvidelse av barnehage i bydel Stovner, Oslo
10 avdelinger. Handles opp sammen med tre eiendommer i bydel Stover.
Utvidelse av skole med en paralell i bydel Grorud, Oslo
Byggestart og kostnad er ikke fastsatt.
Ombygging av barneskole og gymsal i bydel Østensjø, Oslo
Mindre rehabilitering og ombyggingsarbeider i Bygg A-Hovedbygget. Mer omfattande rehabilitering av Bygg C-gymsalen. Riving av eksisterende Bygg B og oppførelse av nytt Bygg B (3400 m2 BTA i 3 etasjer).
Ombygging av deler av bo-og behandlingssenter i bydel Søndre Nordstrand, Oslo
I 2. og 3. etg har det vært helsesenter, disse arealene skal bygges om til 20 beboerrom med tilhørende fasiliteter.
Utvidelse av barneskole i bydel Alna, Oslo
Midlertidig paviljong fjernes og erstattes med et permanent bygg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: