Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc i Nordland fylke

Alstahaug (2)
Andøy (2)
Ballangen (0)
Beiarn (0)
Bindal (0)
Bodø (17)
Brønnøy (1)
(0)
Dønna (1)
Evenes (2)
Fauske (3)
Flakstad (0)
Grane (0)
Hadsel (6)
Hamarøy (1)
Hemnes (0)
Herøy (0)
Leirfjord (3)
Lurøy (1)
Lødingen (0)
Meløy (1)
Moskenes (0)
Narvik (4)
Nesna (0)
Rana (2)
Rødøy (0)
Røst (2)
Saltdal (1)
Sortland (8)
Steigen (1)
Sømna (0)
Sørfold (0)
Tjeldsund (0)
Træna (0)
Tysfjord (1)
Værøy (0)
Vefsn (6)
Vega (0)
Vevelstad (1)
Vågan (6)
Øksnes (0)
Etablering av ny fløy ved fylkeshuset i Bodø
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Om- og tilbygg av kjøpesenter i Mosjøen
Planlegger nytt tilbygg ca 5.400 m2, ombygging av eksisterende kjøpesenter ca 6.000 m2, nytt P-hus ca 2.500 m2 og nye boliger ca 2.900 m2.
Om- og tilbygg av kulturhus, kontor og bibliotek i Rognan
Prosjektet omfatter restaurering av eksisterende bygningsmasse og et mindre tilbygg med bibliotek, kontorer og kulturskole.
Om- og tilbygg av teaterhus på Dverberg i Andøy
Teaterhus tilknyttet Teaterklubb’81 og Dverberg Samfunnshus.
Rehabilitering alternativt riving og nybygg av videregående skole i Kleiva
Opprusting av bla. hybelhuset og kantinearealene.
Opprustning av videregående skole i Kleiva
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Innvendig ombygg av rådhus i Leknes
Dagsenteret, Hjemmetjenesten for Leknes Øst og Psykiskhelse administrasjon/dagsenter i underetasjen på Rådhuset.
Tilbygg av skole i Leknes
Byggetrinn 1, tilbygg i 1 etasje for etablering av ventilasjonsrom, samt ombygging av dagens gymsal til lokaler for skoledrift (både ansatte og elever). Her blir det lagt etasjeskille slik at det etableres en ny etasje. Byggetrinn 2, tilbygg i to etasjer for utvidelse av undervisningslokaler og lokaler til de ansatte, samt ombygging av deler av eksisterende lokaler.
Om- til- og nybygg av videregående skole i Fauske
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Oppussing og utvidelse av sykehjem i Leirfjord
Utvidelse med 10-15 pasientrom.
Oppgradering av klasserom og garderober i videregående skole i Svolvær
Det skal gjøres bygningsmessige tilpasninger for å dekke skolens behov for klasserom til fremmedspråklige elever, arealer til karrieresenter/OPUS og garderobe til ansatte og elever.
Rehabilitering med tilbygg av skole og gymsal i Bodø
Prosjektet omfatter i hovedsak alle arbeider i tilknytning til: Utvidelse med ny klasseromsfløy i tilknytning til Kjerringøy Skole. Implementring av 80/60°C anlegg inn mot lavtemeraturanlegg med veksler. Ny romstyring radiatoranlegg eks bygg. El-arbeider i fbm ombygging eks bygg.
Ombygg av sykehjem i Bodø
Omgjøre 9 stk leiligheter til sykehjemsplasser i 3 etasje.
Ombygging til kulturbygg og kino i gymsal i Dønna
Svømmehall i underetasje. Taket på svømmehallen må forsterkes i samband med ombygging av gymsalen.
Utvidelse av barnehage i Fauske
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Riving og ombygg av kontor til legesenter og frisklivssentral i Sortland
Kun arbeider innomhus, ingen fasade eller konstruksjonsarbeider. Etasjen skal bygges om til legesenter, frisklivssentral og tjenester knyttet til rus. Anskaffelsen omhandler også riving av tilbygg i nordvest og oppbygging av heissjakt (3 stopp) i samme område, samt levering og montering av pasientheis. Gnr/bnr 15/31 seksjon 5
Ombygg av lokaler i 2 etg på VGS i Narvik
Ombygging av eksisterende bygg ved Narvik videregående skole avdeling Oscarsborg.
Ombygg, innvendig- og utvendig vedlikehold alternativt sanering av idrettshall i Hadsel
Hadselhallen trenger nytt tak, armeringskorrosjon i betongelemtentene må utbedres, ventilasjon rehabiliteres og vinduer skiftes.
Ombygging/ominnredning i videregående skole i Hadsel
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Ombygging/ominnredning i videregående skole i Hamarrøy
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Ombygging/ominnredning i videregående skole i Inndyr
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Renovering av kirke i Vågan
Renovering av 4 kirker i Vågan kommune i perioden 2019-2022. Fellesutlysning for: Gimsøy kirke, Vågan kirke, Digermulen kirke og Sildpollnes kapell.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: