Byggenorges Forretningskilde!

Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc i Nordland fylke

Alstahaug (2)
Andøy (0)
Beiarn (0)
Bindal (0)
Bodø (11)
Brønnøy (1)
(0)
Dønna (1)
Evenes (0)
Fauske (4)
Flakstad (0)
Grane (0)
Hadsel (4)
Hamarøy (1)
Hemnes (0)
Herøy (0)
Leirfjord (2)
Lurøy (0)
Lødingen (0)
Meløy (2)
Moskenes (0)
Narvik (2)
Nesna (0)
Rana (3)
Rødøy (0)
Røst (0)
Saltdal (2)
Sortland (5)
Steigen (1)
Sømna (0)
Sørfold (0)
Træna (1)
Værøy (2)
Vefsn (4)
Vega (0)
Vevelstad (1)
Vågan (3)
Øksnes (0)
Nybygg av idrett- og svømmehall i Sortland
Bygges etter Sortland barneskole.
Rehabilitering alternativt riving og nybygg av videregående skole i Kleiva
Opprusting av bla. hybelhuset og kantinearealene.
Oppgradering av klasserom og garderober i videregående skole i Svolvær
Det skal gjøres bygningsmessige tilpasninger for å dekke skolens behov for klasserom til fremmedspråklige elever, arealer til karrieresenter/OPUS og garderobe til ansatte og elever.
Innvendig ombygg av rådhus i Leknes
Dagsenteret, Hjemmetjenesten for Leknes Øst og Psykiskhelse administrasjon/dagsenter i underetasjen på Rådhuset.
Om- til- og nybygg av videregående skole i Fauske
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Oppussing og utvidelse av sykehjem i Leirfjord
Utvidelse med 10-15 pasientrom.
Utvidelse av videregående skole i Alstahaug
Midlertidige undervisningslokaler er lokalisert i brakkerigg med brukstillatelse frem til 24 juli 2022. Til erstatning må permanente lokaler etableres. Brakkerigg erstattes med et tilbygg til skolen.
Til- og ombygg av kulturhus i Saltdal kommune
Prosjektet omfatter restaurering av eksisterende bygningsmasse og et mindre tilbygg.
Ombygging til kulturbygg og kino i gymsal i Dønna
Svømmehall i underetasje. Taket på svømmehallen må forsterkes i samband med ombygging av gymsalen.
Ombygg av lokaler i 2 etg på VGS i Narvik
Ombygging av eksisterende bygg ved Narvik videregående skole avdeling Oscarsborg.
Ombygg, innvendig- og utvendig vedlikehold alternativt sanering av idrettshall i Hadsel
Hadselhallen trenger nytt tak, armeringskorrosjon i betongelemtentene må utbedres, ventilasjon rehabiliteres og vinduer skiftes.
Ombygg til barnehageareal i eksisterende skolebygg på Erikstad i Fauske kommune
Ombygging av et areal i 1. etg. i eksisterende skolebygg på Erikstad. Dette for å gi plass for barn fra en eksisterende barnehage på Vestmyra. Det er totalt ca. 530m2 i den delen som inneholder arealet som skal ombygges. Arealet som har ny rominndeling (ombygges) utgjør ca. 450m2. Tiltaket medfører i tillegg til innvendig ombygging, noen mindre arbeider utomhus deriblant inngjerding av nytt uteareal for å dekke lovpålagte krav til uteareal.
Vedlikehold i form av tetting og reparasjon av radom på Sanna i Træna kommune
Oppdraget omfatter radomer på to ulike lokasjoner, en på Værøy og en på Sanna Træna kommune.
Vedlikehold i form av tetting og reparasjon av radom på Værøy
Oppdraget omfatter radomer på to ulike lokasjoner, en på Værøy og en på Sanna Træna kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: