Byggenorges Forretningskilde!

Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc i Nordland fylke

Alstahaug (2)
Andøy (0)
Beiarn (0)
Bindal (0)
Bodø (11)
Brønnøy (0)
(0)
Dønna (1)
Evenes (0)
Fauske (2)
Flakstad (0)
Grane (0)
Hadsel (3)
Hamarøy (0)
Hemnes (0)
Herøy (0)
Leirfjord (2)
Lurøy (0)
Lødingen (0)
Meløy (2)
Moskenes (0)
Narvik (4)
Nesna (0)
Rana (3)
Rødøy (0)
Røst (0)
Saltdal (2)
Sortland (7)
Steigen (0)
Sømna (0)
Sørfold (0)
Træna (0)
Værøy (1)
Vefsn (3)
Vega (0)
Vevelstad (1)
Vågan (2)
Øksnes (0)
Nybygg av idrett- og svømmehall i Sortland
Bygges etter Sortland barneskole.
Tilbygg av godsterminal i Narvik
E01: Riving av to industri-/verksted bygg (stålhaller) (Os-bygget og NAKO-bygget), flytting og omlegging av kabler og ledninger, masseutskiftning og grunnarbeider for ny bilterminal, ny bilrampe, samt underbygning i nye traseer for jernbane. E02: Jernbanetekniske arbeider overbygning og underbygning. Underbygningsarbeider i eksisterende jernbanetraseer, bygging av spor og sporveksler, føringsveier og signal.
Rehabilitering alternativt riving og nybygg av videregående skole i Kleiva
Opprusting av bla. hybelhuset og kantinearealene.
Innvendig ombygg av rådhus i Leknes
Dagsenteret, Hjemmetjenesten for Leknes Øst og Psykiskhelse administrasjon/dagsenter i underetasjen på Rådhuset.
Om- til- og nybygg av videregående skole i Fauske
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Oppussing og utvidelse av sykehjem i Leirfjord
Utvidelse med 10-15 pasientrom.
Tilbygg av videregående skole i Alstahaug
Byggeprosjektet skal inneholde erstatning for modulbygg samt noen tilleggsarealer. Arealramme er ca. 500 m2 bygd i en etasje. Fundamentering skal være forberedt for mulig fremtidig påbyd 2.etasje.
Til- og ombygg av kulturhus i Saltdal kommune
Prosjektet omfatter restaurering av eksisterende bygningsmasse og et mindre tilbygg.
Rehabilitering med tilbygg av skole og gymsal i Bodø
Prosjektet omfatter i hovedsak alle arbeider i tilknytning til: Utvidelse med ny klasseromsfløy i tilknytning til Kjerringøy Skole. Implementring av 80/60°C anlegg inn mot lavtemeraturanlegg med veksler. Ny romstyring radiatoranlegg eks bygg. El-arbeider i fbm ombygging eks bygg.
Ombygging til kulturbygg og kino i gymsal i Dønna
Svømmehall i underetasje. Taket på svømmehallen må forsterkes i samband med ombygging av gymsalen.
Oppgradering av bassenget ved Maurnes skole i Sortland
Inngang, garderobe og basseng skal universelt utformes.
Ombygg av lokaler i 2 etg på VGS i Narvik
Ombygging av eksisterende bygg ved Narvik videregående skole avdeling Oscarsborg.
Ombygg, innvendig- og utvendig vedlikehold alternativt sanering av idrettshall i Hadsel
Hadselhallen trenger nytt tak, armeringskorrosjon i betongelemtentene må utbedres, ventilasjon rehabiliteres og vinduer skiftes.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: