Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc i Nordland fylke

Alstahaug (1)
Andøy (1)
Beiarn (0)
Bindal (0)
Bodø (13)
Brønnøy (0)
(0)
Dønna (1)
Evenes (0)
Fauske (2)
Flakstad (0)
Grane (0)
Hadsel (5)
Hamarøy (1)
Hemnes (0)
Herøy (0)
Leirfjord (2)
Lurøy (1)
Lødingen (0)
Meløy (2)
Moskenes (0)
Narvik (2)
Nesna (0)
Rana (3)
Rødøy (0)
Røst (1)
Saltdal (2)
Sortland (4)
Steigen (2)
Sømna (0)
Sørfold (0)
Træna (0)
Værøy (1)
Vefsn (6)
Vega (0)
Vevelstad (1)
Vågan (5)
Øksnes (0)
Om- og tilbygg av kjøpesenter i Mosjøen
Planlegger nytt tilbygg ca 5.400 m2, ombygging av eksisterende kjøpesenter ca 6.000 m2, nytt P-hus ca 2.500 m2 og nye boliger ca 2.900 m2.
Ombygging av Mosjøen skole, byggetrinn 2
Bygging av ny Gymfløy 300-400 m2.
Utvidelse av badeanlegg i Bodø
Ny 25 meters konkurransebasseng.
Nybygg av idrett- og svømmehall i Sortland
Bygges etter Sortland barneskole.
Rehabilitering alternativt riving og nybygg av videregående skole i Kleiva
Opprusting av bla. hybelhuset og kantinearealene.
Innvendig ombygg av rådhus i Leknes
Dagsenteret, Hjemmetjenesten for Leknes Øst og Psykiskhelse administrasjon/dagsenter i underetasjen på Rådhuset.
Oppussing og utvidelse av sykehjem i Leirfjord
Utvidelse med 10-15 pasientrom.
Om- og tilbygg av kulturhus, kontor og bibliotek i Rognan
Prosjektet omfatter restaurering av eksisterende bygningsmasse og et mindre tilbygg med bibliotek, kontorer og kulturskole.
Rehabilitering med tilbygg av skole og gymsal i Bodø
Prosjektet omfatter i hovedsak alle arbeider i tilknytning til: Utvidelse med ny klasseromsfløy i tilknytning til Kjerringøy Skole. Implementring av 80/60°C anlegg inn mot lavtemeraturanlegg med veksler. Ny romstyring radiatoranlegg eks bygg. El-arbeider i fbm ombygging eks bygg.
Ombygging til kulturbygg og kino i gymsal i Dønna
Svømmehall i underetasje. Taket på svømmehallen må forsterkes i samband med ombygging av gymsalen.
Utvidelse av barnehage i Fauske
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Ombygg av lokaler i 2 etg på VGS i Narvik
Ombygging av eksisterende bygg ved Narvik videregående skole avdeling Oscarsborg.
Ombygging av barnehage i Valnesfjord, Fauske kommune
Ombygging av ca. ¾ av underetasjen. Dagens tekniske anlegg planlegges skiftet ut.
Ombygg, innvendig- og utvendig vedlikehold alternativt sanering av idrettshall i Hadsel
Hadselhallen trenger nytt tak, armeringskorrosjon i betongelemtentene må utbedres, ventilasjon rehabiliteres og vinduer skiftes.
Oppussing av skole i Steigen
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Renovering av kirke i Vågan
Renovering av 4 kirker i Vågan kommune i perioden 2019-2022. Fellesutlysning for: Gimsøy kirke, Vågan kirke, Digermulen kirke og Sildpollnes kapell.
Totalrenovering og brannsikring av kirke i Vågan
Renovering av 4 kirker i Vågan kommune i perioden 2019-2022. Fellesutlysning for: Gimsøy kirke, Vågan kirke, Digermulen kirke og Sildpollnes kapell.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: