Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc i Hamar

Utvidelse av fengsel i Hamar og Stange kommune
Detaljregulering er vedtatt. Byggeområdet vil ligge i både Hamar og Stange kommune. Utvidelse med 108 lukkede soningsplasser. Gnr/bnr: 239/21 og 211/194.
Konsulentoppdrag; energibruk og klimagassutslipp før og etter oppgradering alternativt riving/nybygg i Innlandet fylkeskommune
Oppdraget går ut på å foreslå oppgraderende tiltak for en rekke utvalgte bygninger av ulike typer. Det skal samtidig skisseres løsninger som tar hensyn til bygningenes arkitektoniske og kulturhistoriske verdier. Klimagassutslipp før og etter oppgradering skal beregnes for hvert enkelt hus. Videre skal resultatene sammenlignes med nytt hus oppført etter TEK2017 og med passivhusstandard med tilsvarende størrelse og bruk etter et tenkt scenario der bygningen er revet og erstattet med nybygg. Det inngår også å gjøre tilsvarende beregninger for et utvalg bygninger der det allerede er gjennomført oppgradering og der det foreligger egnet dokumentasjon. Resultatene skal presenteres i en samlet rapport.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: