Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc i Innlandet fylke

Utvidelse av fengsel i Hamar og Stange kommune
Detaljregulering er vedtatt. Byggeområdet vil ligge i både Hamar og Stange kommune. Utvidelse med 108 lukkede soningsplasser. Gnr/bnr: 239/21 og 211/194.
Utvidelse av bibliotek, kinosaler mm i Elverum
Utvidelse av biblioteket med 690 m2. To nye kinosaler med henholdsvis 30 og 70 plasser. Ny heis i rådhuset.
Utvidelse av hotell i Gausdal
Gnr/bnr: 139/17 og 210/30.
Utvidelse av av kjøpesenter i Elverum
Gnr/bnr:30/234, 1028, 1246.
Utvidelse og ombygg av Raufosshallen
Nybygget antas å få et areal på ca. 3000 m2 tilsammen. I tillegg skal eksisterende hall ombygges/oppgraderes. Prosjektet vil omfatte opparbeidelse av utomhusarealer rundt bygget.
Utvidelse av butikk og lager i Østre Toten
Gnr/bnr: 181/2, 6, 182/1, 29-30, 183/38, 184/15.
Ombygg til barnehage på Nordre Ål i Lillehammer
En ny seks-avdelingsbarnehage i Nordre Ål.
Tilbygg av politistasjon i Elverum
19 daa. Gnr/bnr: 31/1094, 1221, 30/984.
Om-, og nybygg av skole i Furnes
Prosjekt i tidlig fase. Uklar fremdrift. Antatt byggestart.
Utvikling av næringsbygg med tilhørende parkering ved nasjonal turistveg i Lofoten
Det utvikles plan for utvikling av næringsbygg med tilhørende parkering.
Rehabilitering og utvidelse av barnehage i Vestre Toten
Barnehagen utvides med 54 enheter til 108 enheter.
Rehabilitering av svømmebasseng i Ringebu
Usikkert prosjekt. Fra forslag til investeringsbudsjett 2015-2018. Prosjektet er ikke prioritert. Antatt byggestart.
Nybygga av garasje i Lillehammer
Garasjen er 24*82 m med fri takhøyde 5 m.
Ombygging av inngangsparti/vestibylen på rådhus i Gran
Gran kommune planlegger en oppgradering av inngangspartiet på eksisterende rådhus. Konkurransen omhandler følgende: Ombygging av inngangspartiet. Ombygging i vestibylen. Skallsikring med adgangskontroll for hele bygget.
Riving av kommunehus i Nord-Odal kommune
Riving av gammel del av kommunehuset, Herredshuset. Grunnflate 230 kvm.
Konsulentoppdrag; energibruk og klimagassutslipp før og etter oppgradering alternativt riving/nybygg i Innlandet fylkeskommune
Oppdraget går ut på å foreslå oppgraderende tiltak for en rekke utvalgte bygninger av ulike typer. Det skal samtidig skisseres løsninger som tar hensyn til bygningenes arkitektoniske og kulturhistoriske verdier. Klimagassutslipp før og etter oppgradering skal beregnes for hvert enkelt hus. Videre skal resultatene sammenlignes med nytt hus oppført etter TEK2017 og med passivhusstandard med tilsvarende størrelse og bruk etter et tenkt scenario der bygningen er revet og erstattet med nybygg. Det inngår også å gjøre tilsvarende beregninger for et utvalg bygninger der det allerede er gjennomført oppgradering og der det foreligger egnet dokumentasjon. Resultatene skal presenteres i en samlet rapport.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: