Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc i Hordaland fylke

Askøy (10)
Austevoll (0)
Austrheim (0)
Bergen (67)
Bømlo (2)
Eidfjord (1)
Etne (1)
Fedje (0)
Fitjar (1)
Fjell (1)
Fusa (1)
Granvin (0)
Jondal (1)
Kvam (1)
Lindås (2)
Meland (1)
Modalen (0)
Odda (3)
Os (2)
Osterøy (3)
Radøy (3)
Samnanger (0)
Stord (4)
Sund (0)
Sveio (0)
Tysnes (1)
Ulvik (0)
Vaksdal (2)
Voss (7)
Øygarden (0)
Ombygging av kontor/administrasjonsbygg i Bergen
Bergen kommune har ervervet eiendommen for å benytte den til undervisning/idrett/kulturformål. Etat for inkludering vil få lokaler på gamle lærerhøgskolen.
Ombygg til hotell, mm i Bergen
Ombygge av gammelt fryselager. Fryselagerets kubiske form vill bevares.
Rehabilitering alt riving/nybygg av skole i Bergen
Avventer politisk behandling. Omfang og byggestart er ikke bestemt. Kostnad er antatt og basert på tilstandsrapport og erfaring fra tilsvarende prosjekter.
Om- og tilbygg av barneskole i Ytre Arna, Bergen
Fra investeringsbudsjett 2016-2019.
Rehabilitering av skole, barnehage og SFO i Fyllingsdalen
Planlagt prosjekt fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Rehabilitering av ungdomsskole på Slåtthaug, Nesttun
Planlagt prosjekt fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Tilbygg av skole ved Askøy
Fra skolebruksplan.
Rehabilitering alt riving/nybygg av skole i Bergen
Kostnad er antatt og basert på tilstandsrapport og erfaring fra tilsvarende prosjekter
Rehabilitering av skole, Ulset i Bergen
Skolen skal dimensjoneres for 400 elever.
Ombygging av skole i Bergen
Fra investeringsbudsjett 2016-2019.
Rehabilitering av skole i Hjellestad
Fra investeringsbudsjett 2016-2019.
Nybygg av kontor i Bergen, trinn 2
Tidlig prosjekt. Eventuelt påbygg av to etasjer på eksisterende bygg. Kostnad er antatt av redaksjonen.
Utvidelse av ungdomsskole i Erdal
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Utvidelse av videregående skole i Lindås
FEF-areal. Ferdigstilles i 2027.
Utvidelse av skole på tidligere træet barnehage ved Askøy
Fra utbyggingstiltak i perioden 2013-2025. Uklart omfang. Antatt byggestart og kostnad.
Utvidelse av barnehage i Bergen
Utvidelse til 132 plasser. Totalt blir bygget ca. 1800 m2.
Ombygg av skole i Rådal
Fra investeringsbudsjett 2016-2019. Bland annet oppgradering av inneklimaet.
Ombygging av skole til barnehage i Bergen
To alternativer. Enten rives den gamle skolen og erstattes med et nytt banehagebygg, eller blir gamle skolen rehabilitert og ombygget. Det må da bygges et tilbygg til skolen. Plass for 80 barn.
Vedlikehold/utvidelse av skole i Bergen
Foreslås langsiktige tiltak fo de neste ti årene som beløper seg til 57,5 mill. kr.
Ombygging av brannstasjon til nasjonalt brannhistorisk museum i Bergen
Ombygging/tilrettelegging av den gamle hovedbrannstasjonen i Rådhuskvartalet til et nasjonalt brannhistorisk museum.
Totalrehabilitering av barnehage i Bergen
Bygget har et stort behov for totalrehabilitering for å sikre videre drift av barnehagen.
Tilbygg av barneskole i Bergen
Tilrettelegging for utøkning av elevantal fra 200 til 250 elever.
Riving og nybygg av aktivitetssenter i Rosendal
Planområdet er på ca. 25,6 daa. Gnr/Bnr: 85/43, 83/76, 83/7, 83/66, 83/65, 83/61, 83/61, 83/6, 83/59, 83/52, 83/51, 83/45, 83/43, 83/42, 83/41, 83,/40, 83/34, 83/32, 83/30, 83/27, 83/26, 83/25, 83/24, 83/21, 83/15, 82/80, 82/70, 82/191, 82/181, 82/11, 82/10
Utvidelse av barnehage i Onarheim
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Utvidelse av barneskole i Lindås, trinn 2
Planlegges for 350 stk elever i byggetrinn 1 og samlet 450 stk elever etter byggetrinn 2 (dvs. en utvidelse på 100 stk elever i byggetrinn 2)
Utbygging av Palmafossen skole i Voss kommune
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Rehabilitering alt riving/nybygg av skole i Bergen
Avventer politisk behandling. Omfang og byggestart er ikke bestemt. Kostnad er antatt og basert på tilstandsrapport og erfaring fra tilsvarende prosjekter.
Til- og ombygging av barneskole og barnehage på Stamnes i Vaksdal
Stamnes skule og barnehage skal slås sammen til et oppveksttun fra høsten 2019. Dagens barnehage skal ut av drift, mens dagens skole skal fra høsten 2019 huse elever ved Stamnes skule, samt barnehagebarn fra Stamnes oppveksttun, sammen danner de et oppveksttun. I den sammenheng skal det gjøres ombyggingsarbeider av dagens skole, samtidig som det skal bygges et lite tilbygg til barnehagen.
Tilbygg av barnehage i Bergen, trinn 2
Utvidelse med 80 plasser.
Oppgradering av skole og gymsal på Fyllingsdalen i Bergen
Bygget har betydelig slitasje på innvendige overflater med behov for større utskifting av både gulvbelegg og innervegger. Innvendige dører er hovedsakelig eldre tredører med dårlig lydisolering som har behov for utskifting. I tilfluktsrom i kjeller under gymsalen er det registrert opptrekk av fukt fra grunnen gjennom vegger under terrengnivå.
Utvidelse av barnehage i Fauskanger
Tidlig planlagt prosjekt. Antatt byggestart og kostnad.
Tilbygg av ungdomsskole i Meland
Behov for 3 nye klasserom med tilhørende grupperom.
Ombygg av barnehage ved Askøy
Fra økonomiplan 2018-2021.
Ombygg av rådhus til kulturhus på Manger
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Ombygg av branngarasje i Ullensvang
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Utvidelse av barnehage på Hauge i Osterøy
Utvidelse av barnehage med nytt separat bygg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: