Byggenorges Forretningskilde!

Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc i Agder fylke

Utvidelse av hotell i Farsund
Utvidelse av en etasje.
Utvidelse av barnehage i Vennesla
To avledninger barnehage.
Utvidelse av barneskole i Kristiansand
Voiebyen skole avdeling Torkelsmyra kan på sikt få utvidet kapasiteten fra dagens 200 elever til opp mot 500 elever.
Oppgradering av rådhus i Mandal
8-10 byggemåneder.
Tilbygg til barneskole i Kristiansand
Ny scene i utvidet gymsal og flytting av skolekjøkken.
Utvidelse av barnehage i Kristiansand
Utvidelse med 60 stk plasser inklusiv erstatning for 18 stk plasser i rekke.
Utvidelse av barnehage i Kristiansand
Utvidelse med 80 plasser.
Ombygg av politihus i Farsund
Gnr/bnr: 3/92, 3/94, 3/96.
Ombygg av kirke i Grimstad
Ombygg av galleriet og bygging av 40 nye sitteplasser. Nytt vannslukkeanlegg.
Ny trapp i kirke i Grimstad
Ny trapp fra orgelgalleriet til våpenhuset.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: