Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc i Agder fylke

Til- og ombygging av næring/boliger i Alleen
Gnr/bnr 168/62, 63, 131, 42, 137, 19, 24 mfl.
Til- og ombygging av næring/boliger i Alleen
Gnr/bnr 168/62,63,131,42,137,19,24 mfl
Utvidelse av hotell i Farsund
Utvidelse av en etasje.
Utvidelse av barnehage i Vennesla
To avledninger barnehage.
Utvidelse av barneskole i Kristiansand
Voiebyen skole avdeling Torkelsmyra kan på sikt få utvidet kapasiteten fra dagens 200 elever til opp mot 500 elever.
Tilbygg til barneskole i Kristiansand
Ny scene i utvidet gymsal og flytting av skolekjøkken.
Påbygg av kontor på universitetet i Agder, Gimlemoen
Påbygg med 1 kontoretasje oppå dagens bygg. Ca. 40 kontorer, garderobearealer, wc, resepsjon og møterom.
Påbygg av kontor på universitetet i Agder, Gimlemoen
Påbygg med 1 etasje oppå dagens bygg.
Utvidelse av barnehage i Kristiansand
Utvidelse med 60 stk plasser inklusiv erstatning for 18 stk plasser i rekke.
Utvidelse av barnehage i Kristiansand
Utvidelse med 80 plasser.
Ombygg av politihus i Farsund
Gnr/bnr: 3/92, 3/94, 3/96.
Oppgradering av idrettshall i Lindesnes
Oppgradering av dusjer, garderobe, kjøkken, miljørom og skogang/foaje.
Ombygg av kirke i Grimstad
Ombygg av galleriet og bygging av 40 nye sitteplasser. Nytt vannslukkeanlegg.
Ny trapp i kirke i Grimstad
Ny trapp fra orgelgalleriet til våpenhuset.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: