Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Bærum

Ny bydel i Sandvika
Avhenger utbygging av E18.
Nybygg av barneskole i Bærum
5-parallell barneskole.
Nybygg av barnehage i Bærums verk
Helset barnehage avd. Helset og avd. Skollerud, samt Lommedalen bhg. avd. Bærums Verk (holder til i Bærums Verks skole) innlemmes i denne nye barnehagen. Ca 200 plasser.
Nybygg av skole ved Fossum bruk
Tidlig prosjekt. Fra skolebehovsplan 2013-2022. 2 parallell 1-10 skole alternativt 3 parallell barneskole. Ferdigstillelse 2020. Antatt start. Kostand er ukjent.
Nybygg av barnehage i Rykkinn
Tomt frigjøres når Ny Eineåsen ungdomsskole er ferdigstilt. Belset barnehage med avdelingene Bakkeplassen, Belset og Skytten, samt Glitre barnehage avd. Langeleiken innlemmes i denne nye barnehagen og dagens lokaler frigjøres til andre formål. Ca 150 plasser.
Nybygg av barnehage i Fossum
Ca 120-200 plasser.
Nybygg av avlastningsboliger i Østre Bærum
12 barne- og 16 avlastningsboliger (barne- og ungdomstjenester).
Ombygging til kultur og næring i Sandvika
Malmskrivergården med tilhørende bygninger er fredet. Fremtidlig bruk utredes i forbindelse med utvikling av Sandvika sentrum øst. Gnr/bnr: 7/67, 173, 7, 130.
Nybygg av barnehage på Holtekilen, Fornebu
Planlagt prosjekt. Ca 120 stk plasser. Fra barnehagebehovsplan. Antatt start og kostnad.
Nybygg av barnehage på Høvik
Planlagt prosjekt. Det er avsatt midler til kjøp av barnehagetomter på Høvik, Sandvika og Jar/Grav. Dette er områder med økt behov for barnehageplasser. Antatt start og kostnad.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: