Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Viken fylke

Aremark (0)
Asker (18)
Bærum (27)
Drammen (13)
Eidsvoll (4)
Enebakk (2)
Flesberg (0)
Flå (0)
Frogn (0)
Gjerdrum (0)
Gol (1)
Halden (10)
Hemsedal (0)
Hol (0)
Hole (1)
Hurdal (0)
Hvaler (0)
Jevnaker (1)
Kongsberg (2)
Lier (2)
Lunner (2)
Marker (1)
Modum (1)
Moss (4)
Nannestad (2)
Nes (2)
Nesbyen (0)
Nesodden (3)
Nittedal (5)
Rælingen (3)
Rakkestad (0)
Ringerike (2)
Rollag (0)
Råde (0)
Sarpsborg (3)
Sigdal (0)
Skiptvet (0)
Vestby (2)
Ål (0)
Ås (5)
Ny godsterminal i Drammen
Ryghkollen, Skoger eller Kopstad.
Nybygg av kontor, butikk og industri/logistikk i Ullensaker
Kommune har godkjent en bebyggelsesplan på en næringspark på ca 55 000 kvadratmeter BTA på eiendommen.
Nybygg av kreftsenter ved sykehus i Lørenskog
Kreftsenter med eget strålebygg.
Ny bydel i Sandvika
Avhenger utbygging av E18.
Nybygg av barneskole i Bærum
5-parallell barneskole.
Nybygg av skole på sør (Heggedal/Vollen)
Tidlig prosjekt. Fra kommuneplan 2014-2026.
Nybygg av barneskole i Ski tettsted
Fire-parallell barneskole. Passivhus.
Nybygg av hotell i Ørje
Ca 10-15 mål.
Nybygg av næring/offentlig virksomhet evt. boliger i Røyken
Ca. 50 daa. Arealet søkes utviklet for etablering av nærings-/ offentlig virksomhet, eventuelt bolig. Omfang er ukjent.
Nybygg av politihøgskole i Moss
Flere lokaliseringer og utforminger vurderes.
Ny kombi- og tømmerterminal ved Hauerseter i Ullensaker
Godsterminal for både container og tømmer, en kombi-terminal. Terminalen er sentral i utviklingen av Gardermoen næringspark.
Nybygg av næring og kontor i Sarpsborg
Tidlig og usikkert prosjekt. Byggestart og kostnad er ikke fastsatt.
Nybygg av lokaler ved videregående skole i Askim
Nye verkstedarealer for Teknikk/industriell produksjon (fusjoneres med Mysen videregående skoles avdeling) og Elektrofag. Rivning av eksisterende bygg som holder dårlig standard.
Nybygg av hotell i Moss
Detaljregulering er godkjent.
Nybygg av barnehage i Bærums verk
Helset barnehage avd. Helset og avd. Skollerud, samt Lommedalen bhg. avd. Bærums Verk (holder til i Bærums Verks skole) innlemmes i denne nye barnehagen. Ca 200 plasser.
Nybygg av helsehus på Dønski
Fra behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2014-2033. Må utredes hvordan Bærum kommune kan bruke et helsehus. Det utredes tre alternative konsepter.
Nybygg av helsehus i Asker
Tidlig prosjekt på idéstadiet. I tilknytning til Søndre Borgen. Antatt kostnad.
Nybygg av skole ved Fossum bruk
Tidlig prosjekt. Fra skolebehovsplan 2013-2022. 2 parallell 1-10 skole alternativt 3 parallell barneskole. Ferdigstillelse 2020. Antatt start. Kostand er ukjent.
Nybygg av næring og boliger i Asker kommune
Videre utvikling av Heggedal. Omfatter utbygging av fabrikktomta nord for Heggedal fabrikker. Tidlig prosjekt. Planlagt utbyggingsperiode 2021-2026.
Nybygg av næringspark Stubbengmoen i Lunner
Totalt 100 mål. Infrastruktur ferdig.
Nybygg av lokaler ved videregående skole i Mysen
Nye arealer for Design/håndverk, Service/samferdsel og Bygg/anleggsfag (fusjoneres med Askim videregående skole sin avdeling). Rivning av flere eksisterende bygg som holder dårlig standard, kostbare leieforhold i filialer avsluttes og dårlige bygg erstattes.
Nybygg av barnehage i Rykkinn
Tomt frigjøres når Ny Eineåsen ungdomsskole er ferdigstilt. Belset barnehage med avdelingene Bakkeplassen, Belset og Skytten, samt Glitre barnehage avd. Langeleiken innlemmes i denne nye barnehagen og dagens lokaler frigjøres til andre formål. Ca 150 plasser.
Nybygg av barnehage i Fossum
Ca 120-200 plasser.
Nybygg av avlastningsboliger i Østre Bærum
12 barne- og 16 avlastningsboliger (barne- og ungdomstjenester).
Videre utbygging av sykehjem i Lier, fase 3
Gnr/Bnr: 95/131, 95/119, deler av 95/1.
Utvidelse av Holmen godsterminal i Drammen
I jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 med planlagt utførelse i første seksårsperiode.
Nybygg av barneskole på Årnes i Nes kommune
Felles barneskole for Årnes, Østgård og Fjellfoten.
Nybygg av hotell/motell i Nannestad
Ca 110-130 mål total på næringsparken.
Nybygg av barnehage i Asker
Planlagt prosjekt fra kommuneplan 2014-2026. Uklart angående byggestart og omfang.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: