Byggenorges Forretningskilde!

Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Ullensaker

Nybygg av kontor, butikk og industri/logistikk i Ullensaker
Kommune har godkjent en bebyggelsesplan på en næringspark på ca 55 000 kvadratmeter BTA på eiendommen.
Nybgygg av kontor, næring mm i Ullensaker
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av feltet til næringsformål, i tråd med Kommuneplanens og områdeplanens arealdisponering, men med en justering av enkelte rammer fra områdeplanen til en mer hensiktsmessig utvikling av feltet og helheten i situasjonen med beliggenhet rett inn mot flyplassens rullebaner.
Ny kombi- og tømmerterminal ved Hauerseter i Ullensaker
Godsterminal for både container og tømmer, en kombi-terminal. Terminalen er sentral i utviklingen av Gardermoen næringspark.
Utvidelse av videregående skole i Jessheim
300 stk nye elevplasser. Ferdigstillelse til skolestart 2024.
Nybygg av veiserviceanlegg på Kløfta i Ullensaker
Veiserviceanlegg oppdelt i 12 seksjoner.
Nybygg av hamburgerrestaurant på Kløfta i Ullensaker
Kløfta veiservice og forettningsanlegg, seksjon 11.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: