Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Ringerike

Etablering av et kunnskaps-/besøkssenter på Tyrifjorden, Ringerike
Kommunene Ringerike, Hole, Modum og Lier ser på mulighetene for å etablere et kunnskaps-/besøkssenter i tilknytning til våtmarksområdene i Tyrifjorden.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: