Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Råde

Nybygg av nasjonalt ankomstsenter for nyankomne asylsøkere i Råde kommune
Leveransene skal dekke innkvartering, mottaksfaglige tjenester, bespisning og enkelte prosesser i mottakelsen av nyankomne asylsøkere. Innkvarteringstilbudet består av store flermannstelt i en teltsal. Hvert telt har plass til 20 - 40 personer og er innredet med køyesenger. Ankomstsenteret har kapasitet til å innkvartere 1000 personer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: