Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Ås

Utvidelse av barneskole på Søråsjordet i Ås
Utvides til en fire parallell skole. Planlagt ferdigstilt til skolestart 2023.
Nybygg av boliger og næring i Ås
Privat grunneier. GNR/BNR: 103/165, 3, 4
Nybygg av plasskrevende varehandel i Ås
19 daa. Gnr/bnr 113/14, 113/16, 113/17, 113/18 og 113/20
Utvidelse og rehabilitering av barnehage i Ås
Tidlig planlagt prosjekt. Ikke vedtatt. Omfang er ikke fastsatt. Antatt start.
Utvidelse og rehabilitering av barnehage i Ås
Tidlig planlagt prosjekt. Ikke vedtatt. Omfang er ikke fastsatt. Antatt start.
Nybygg av garasjeanlegg i Hosle
Tiltaket omfatter en større eiendom med mange rekkehus (sameie) som grenser til flere veier, Øygardveien, Wilh. Wilhelmsens vei og Bankveien.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: