Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Viken fylke

Aremark (0)
Asker (47)
Bærum (94)
Drammen (41)
Eidsvoll (16)
Enebakk (7)
Flesberg (0)
Flå (0)
Frogn (9)
Gjerdrum (3)
Gol (2)
Halden (10)
Hemsedal (4)
Hol (3)
Hole (2)
Hurdal (1)
Hvaler (7)
Jevnaker (1)
Kongsberg (7)
Lier (25)
Lunner (4)
Lørenskog (19)
Marker (2)
Modum (5)
Moss (15)
Nannestad (11)
Nes (6)
Nesbyen (0)
Nesodden (10)
Nittedal (10)
Rælingen (6)
Rakkestad (4)
Ringerike (6)
Rollag (2)
Råde (3)
Sarpsborg (23)
Sigdal (3)
Skiptvet (0)
Ullensaker (23)
Vestby (7)
Ål (0)
Ås (13)
Nybygg av næring og boliger i Lierstranda fjordby på Brakerøya
Drammen Helsepark AS eies 50/50 av Eidos Eindomsutvikling AS og Bane Nor Eiendom AS.
Nybygg av forretningsbygg og lager i Hobøl
Ca. 350 mål gjenstår. Skal bygges ut under 10-15 år.
Ny godsterminal i Drammen
Ryghkollen, Skoger eller Kopstad.
Nybygg av kontor og tjensteyting i Kjeller
Området som reguleres er på ca. 13,5 daa, omfatter gnr/bnr 26/21, 26/89, 26/2, 27/2, og 25/22. Total areal mellom 50000-80000 kvm, vil bygges over tid.
Ny T-banestasjon på Fornebubanen
Total kostnad før 6 stasjoner og en verkstedbygning: 16 milliarder.
Nye T-banestasjoner på Fornebubanen
Total kostnad før 6 stasjoner og en verkstedbygning: 16 milliarder.
Nybygg av videregående skole sentralt i Ski
Intill 1100 stk elevplasser. Ferdigstillelse i 2023.
Nybygg av kontor, butikk og industri/logistikk i Ullensaker
Kommune har godkjent en bebyggelsesplan på en næringspark på ca 55 000 kvadratmeter BTA på eiendommen.
Nybygg av næringsbygg i Lørenskog
Samme område som Solheimstunet (Prinsesseparken).
Nybygg av bydel på Fornebu
450-550 boliger.
Nybygg av psykiatrisykehus i Bærum, trinn 1
Nybygg av regional sikkerhetsavdeling, sammen med regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri.
Nybygg av psykiatribygg ved sykehus i Lørenskog
Samling av sykehusbasert psykisk helsevern på Nordbyhagen.
Nybygg av kontor på Drengsrud
Breeam sertifisering, Very Good.
Nybygg av butikker og helseinstitusjoner på Avtjerna i Bærum
Opp til 30 000 innbyggere og 1500 arbeidsplasser på området.
Nybygg av kreftsenter ved sykehus i Lørenskog
Kreftsenter med eget strålebygg.
Nybygg av videregående skole på Fornebu
Med Snarøyveien i øst og Forneburingen i vest. Skolen dimsensjoneres for 1200 elever. Minimum 17 000 kvm. Gnr/Bnr: 41/869, 96, 143, 870.
Utvidelse av videregående skole på Rud i Bærum
Ferdigstillese til skolestart 2022.
Nybygg av handel, boliger og kontor mm i Lillestrøm
70 leiligheter i ulike størrelser. Byggeprosessen vil ta fra 18-24 månader.
Riving av kontor og nybygg av boliger i Hamang
ca. 70 kvadratmeter i gjennomsnitt på leilighetene.
Ny bydel i Sandvika
Avhenger utbygging av E18.
Nybygg av parkeringsanlegg i Lierstranda fjordby på Brakerøya
Parkeringskjeller for nye sykehuset og nye helseparken. Ca. 400 parkeringsplasser. Byggherrestyrt utførelseentreprise.
Utvidelse av barneskole på Søråsjordet i Ås
Utvides til en fire parallell skole. Planlagt ferdigstilt til skolestart 2023.
Nybygg av skoler på Avtjerna i Bærum
Tidligt prosjekt. Kommunedelplan 2015-2030 ligger ute til offentlig høring. Det er anslått at det kan bygges 5000 boliger på det 40 daa store området. Behov for flere skoler. Ringeriksbanen er planlagt i området. Uklart angående byggestart og kostnad.
Nybygg av idrettsanlegg på Avtjerna i Bærum
Opp til 30 000 innbyggere og 1500 arbeidsplasser på området.
Nybygg av sykehjem i Nedre Eiker kommune
Mulighet for bygging på tomt i Krokstadelva og mulighet for sykehjem i Solbergelva-Åssiden.
Nybygg av barneskole i Bærum
5-parallell barneskole.
Nybygg av kontor mm i Drammen
Parkeringskjeller for 140 biler.
Nytt signalsystem ERTMS i Norge
ERTMS/ETCS - European Rail Traffic Management System/European Train Control System.
Utvidelse av skole i Lørenskog
Utbygging fra 2 til 4 paralleller. Planlagt ferdigstilt til skolestart 2025.
Nybygg av barneskole på Vilberg
Bygges på Tynsåkjordet.
Nybygg av bibliotek i Sarpsborg
På tomta står idag BUL sitt gamle bygg.
Nybygg av psykiatrisykehus i Bærum, trinn 2
Nybygg av lokal sikkerhetspsykiatri og regional seksjon for psykiatri og utviklingshemming/autisme.
Nybygg av skole på sør (Heggedal/Vollen)
Tidlig prosjekt. Fra kommuneplan 2014-2026.
Nybygg av sentrumsskole på Os i Halden
Os oppvekstsenter. Os barneskole og Rødsberg ungdomskole skal slås sammen. Den nye skolen bygges i forbindelse med Os barneskole. 660 stk elever.
Nybygg av barneskole i Ski tettsted
Fire-parallell barneskole. Passivhus.
Utvidelse av tinghus i Eidsvoll
Ved gamle Skibladner brygge.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: