Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Øygarden

Nybygg av bydel på Sotra i Fjell kommune
Planlegger 3000 boliger og 10000 kvm næringsareal.
Nybygg av næringsområde på Eide
Ca 540 mål tomteområde som skal utvikles til næringsområde.
Nybygg av barnehage i Fjell
Planområdet er på om lag 13,0 daa
Nybygg av videregående skole i Fjell kommune
Det er lagt opp til en samlokalisering av de to vidaregående skolelokasjonene på Sotra.
Nybygg av hotell, boliger og klubbhus i Fjell
Hotell med 30 rom, flerbolighus med 20 leiligheter og ett klubbhus planlegges.
Installering av nytt pasientvarslingssystem på sykehjem i Øygarden kommune
Øygarden kommune skal installere nytt pasientvarslingssystem, heretter kalla velferdsteknologi i Sundheimen, som omfattar 42 sengerom fordelt på 5 avdelingar. Velferdsteknologien som skal installerast i 5 avdelingar i Sundheimen, vil vere basert på trådlaust nettverk og omfatte følgjande ytingar: Etablere infrastruktur med kabelbruer, stikk og datapunkt for montering av utstyr, levert av Atea eller annan leverandør, td. Øygarden kommune. Elektriske sluttstykke på alle dører til pasientromma og andre rom som skal kunne låsast. Levering og montering av kortlesar type med touchscreen, eller tilsvarande av omsyn til reinhald og smittevern. Oppgradering av Wifi dekning i bygget for at den trådlause teknologien skal fungere. Etablere sensor for styring av lårlås frå pasientromma. Branntetting og naudsynte bygningsmessige arbeid knytt til denne leveransen, skal vere inkludert i tilbodet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: