Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Øygarden

Nybygg av bydel på Sotra i Fjell kommune
Planlegger 3000 boliger og 10000 kvm næringsareal.
Nybygg av næringsområde på Eide
Ca 540 mål tomteområde som skal utvikles til næringsområde.
Nybygg av barnehage i Fjell
Planområdet er på om lag 13,0 daa
Nybygg av videregående skole i Fjell kommune
Det er lagt opp til en samlokalisering av de to vidaregående skolelokasjonene på Sotra.
Nybygg av hotell, boliger og klubbhus i Fjell
Hotell med 30 rom, flerbolighus med 20 leiligheter og ett klubbhus planlegges.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: