Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Vestland fylke

Alver (21)
Askvoll (0)
Askøy (36)
Aurland (4)
Austevoll (1)
Austrheim (5)
Bergen (172)
Bremanger (0)
Bømlo (4)
Eidfjord (2)
Etne (1)
Fedje (0)
Fitjar (2)
Fjaler (0)
Gloppen (4)
Gulen (3)
Hyllestad (0)
Høyanger (2)
Kinn (15)
Kvam (3)
Lærdal (1)
Luster (11)
Modalen (0)
Osterøy (3)
Samnanger (1)
Sogndal (10)
Solund (0)
Stad (13)
Stord (15)
Stryn (7)
Sunnfjord (31)
Sveio (3)
Tysnes (2)
Ullensvang (14)
Ulvik (0)
Vaksdal (5)
Vik (0)
Voss (15)
Årdal (1)
Øygarden (9)
Nybygg av næringsområde i Os
Kommunen er grunneier. CA 800 daa. Eventuelt 6000-8000 nye arbeidsplasser.
Nybygg av bydel på Sotra i Fjell kommune
Planlegger 3000 boliger og 10000 kvm næringsareal.
Nybygg av kontor, næring, hotell, kunstsenter mm i Bergen
Hegreneset ligger sentralt i Bergen havn. Reguleringsplanen omfatter 100.000 m2 næring, hvorav 30.000 m 2 er rehabilitering av eksisterende bygg på eiendommene. I tillegg ny veiadkomst, tunnel og parkeringsanlegg under bakkenivå.
Nybygg av næring og boliger på Minde, Årstad, Bergen
Fase 1 er prosjektet "Meieritaket". Totalt planlagt 700 stk leiligheter og 18 000 m2 med næring.
Etablering av byboliger og delekultur i Bergen
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. Området har et utbyggingspotensial på ca. 35 000 m2 BRA, som kan gi ca. 375 boenheter og 2000-10 000 m2 næringsareal (BRA).
Ombygg av radiohus til høyskole og nybygg av boliger på Minde i Bergen
Prosjektet er planlagt med to boligblokker (B1 og B2) med næringsareal i første etasjene, pluss en klynge med småhus mot boligområdet bak NRK-bygget (B3 og B4)
Nybygg av protonanlegg ved universitetssykehuset i Haukeland
Utstyr: Varian Medical System. BIM koordinering: Asplan Viak AS.
Nybygg av forretning og leiligheter i Førde
9.000 m2 nytt forretningsareal og ca. 130 bustader.
Riving- og nybygg av ungdomsskole i Bergen
Plass for 500 elever. Skolen skal i tillegg ha en forsterket avdeling med plass til 20 spesialelever med psykisk utviklingshemming og fysisk utviklingshemming. Det skal tilrettelegges for 30 m² per elev da denne elevgruppen har behov for plasskrevende utstyr.
Nybygg av næringsområde på Eide
Ca 540 mål tomteområde som skal utvikles til næringsområde.
Nybygg av sentrumsformål i Bergen
Nygårdsgaten 112-114. Eksisterende kontorbygg langs Nygårdsgaten bevares.
Nybygg av storskole i Strusshamn
OPS-prosjekt. Antatt byggestart.
Nybygg av byarena i Ytrebygda, Bergen
Trekanttomten. Plass til 12000 sittende publikummere
Nybygg av kontor og universitet i Bergen
Tomt sør for Overlege Danielsens hus. Idag parkeringsplass.
Nybygg av kontor i Laksevåg, trinn 1
Total utbygging på området er planlagt: Langs Kringsjåveien og Vågsgaten: Nye bygg med sokkeletasje på 7000m² som egner seg godt til produksjons- eller lagerlokale. Tre kontor-/næringsbygg i 5-6. etasjer bygges på toppen. De tre byggene er totalt på ca 30 000m². Mot Vågsgaten (i nord): Tre kontor-/næringsbygg med totalt ca 19 000m² næringsareal. Et fleksibelt bygg (kafé, kantine, velferdstilbud) på ca 1000m² kommer i tillegg. Smien ytterst på kaien erstattes med et nytt næringsbygg i 3 etasjer på totalt 2700m². Dette kan inneholde kontor, kantine og lignende. Nybygget vil bli tilpasset Personalbygget.
Ombygg til hotell, mm i Bergen
Ombygge av gammelt fryselager. Fryselagerets kubiske form vill bevares.
Nybygg av hotell i Stord
Gnr/gnr: 27/53, 801 mfl.
Rehabilitering av svømmehall og etablering av nærmiljøanlegg på skole i Ytre Arna
Rehabilitering av Ytre Arna skole med svømmebasseng og nærmiljøfunksjon. Svømmebassenget skal rehabiliteres og det skal etableres en egen nærmiljøfunksjon. Det er gjennomført en mulighetsstudie som viser at rehabilitering er den beste løsningen. I den er det også laget et forslag på hvordan skolen kan bygges om slik at den vil være etter dagens skolestandarder.
Nybygg av videregående skole i Austrheim
Parallelt med Knarvik vgs.
Nybygg av videregående skole i Norheimsund
FEF-areal. Ferdigstillelse i 2027.
Nybygg av videregående skole i Fitjar
Erstatning for hovedbygg. Ferdigstillelse i 2028.
Nybygg av barneskole i Bergen
Skolen planeres for 350 elever.
Nybygg av idrettshall og badeanlegg på Myrane, Askøy
Ca. 6000-7000 BTA. Fra investeringsbudsjett 2017-2020.
Nybygg av næringsbygg i Sogndal
6000-8000 m2 næringsbygg. Ca. 5-10 år fra oppstart til prosjektet er ferdig utbygd.
Nybygg av næringsområde i Stord
Ca.40 mål med byggeklare tomter.
Utvidelse av psykiatrisksenter i Fana
Legges opp till å kunne etablere inntil 15 000m2 nytt bruksareal, foredelt på 6 felt med inntil 4-5 etasjer.
Nybygg av kontor og forretning i Førde
3-5 etasjer. 4500-6000 m2.
Rehabilitering av skole, barnehage og SFO i Fyllingsdalen
Planlagt prosjekt fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av ungdomsskole på Åsane, Bergen
Reguleringsplan godkjent. OPS-prosjekt. 500 elever.
Rehabilitering av ungdomsskole på Slåtthaug, Nesttun
Planlagt prosjekt fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av idrettshall og barnehage mm Mulebanen i Sandviken
Ca. 22 dekar areal. Kunstgressbane på 40x60 m på taket. Barnehage med plass for 80 barn.
Nybygg av kulturhus mm i Jondal
Eit slags kulturhus med bresenter, museum, konsertsal, kontor, restaurant etc. Eventuelt legge rette for en kai i tiilknyting til bygget. Gnr/bnr: 31/1, 22, 27, 163 m. fl.
Tilbygg av skole ved Askøy
Fra skolebruksplan.
Rehabilitering alt riving/nybygg av skole i Bergen
Kostnad er antatt og basert på tilstandsrapport og erfaring fra tilsvarende prosjekter
Nybygg av barnehage i Askøy
Fra økonomiplan 2018-2021. Antatt byggestart.
Etablering av næringsområde på gamle Bremnes ungdomskoletomta i Bømlo
gbnr. 109/61 og 109/147. I tillegg er delar av gbnr. 109/2, 109/62, 109/64, 109/160, 109/284, 109/340, 109/539, 109/582 og 89/101 innlemma i planområdet.
Nybygg av barnehage i Fjell
Planområdet er på om lag 13,0 daa
Etablering av næringsområde vest for Mongsdadkrysset i Austrheim kommune
300 dekar. Type kontor, undervisning, forsking og kulturbygg (Kulturparken)
Nybygg av garasje/parkeringsanlegg Bergen
Avventer beslutning. 600 parkeringsplasser. Oddmund Soldal: innleid rådgiver.
Nybygg av kontor, lager, handel mm i Voss
5,3 mål stor tomt. Tomten er regulert for større næringseiendom.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: