Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Tønsberg

Nybygg av svømmeanlegg i Tønsberg
Prosjektet er planlagt realisert i et interkommunalt samarbeid med Færder kommune. Det er inngått en samarbeidsavtale om utredning av felles nytt svømmeanlegg, samt intensjon om å realisere anlegget i fellesskap.
Nybygg av kontor og næringsbebyggelse i Tønsberg
6500 m2 kontor og 6500 m2 næringsbebyggelse.
Nybygg av kontor i Tønsberg
Prosjektet ligger på is i påvente av nasjonal transportplan.
Nybygg av kontor og forretning i Tønsberg
6-7 etasjer. Gnr/bnr: 1012/5, 8, 9, 12, 85, 94, 103, 135, 136, 137, 159 og 117.
Nybygg av næring/forretninger i Tønsberg
Gnr/bnr: 1008/41, 55, 93, 94, 95, 108, 6.
Nybygg av forretningsbygg og kontor i Tønsberg
Dette kan etterhvert bli en ny bydel som går under navnet Tønsberg Syd.
Nybygg av hotell, leiligheter og næring i Tønsberg
Gnr/bnr: 1002/167, 1002/184, 1002/310. Planområdet er på ca. 3 daa.
Utvikling av Vikingodden i Tønsberg
Et naust der vikingskipet Saga Oseberg kan oppbevares trygt hele året, større brygger og et bygg som kan romme verksted og informasjonssenter.
Tilbygg av næring og kontor i Tønsberg
Tiltaket omfatter kun bebyggelsen i Farmannsveien 3 og Grev Wedels gate 12. Eiendommen ønskes utvidet fra dagens 4+1 etasjer til inntil 6+1 etasjer med utgangspunkt i og videreføring av dagens bygningskonstruksjon. Som en del av ombygging av eiendommen planlegges det oppgradering og endring av fasadeuttrykk samt bedrete klima-, energi- og miljøløsninger i bygget.
Nybygg av barnehage på Sem i Tønsberg
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: