Byggenorges Forretningskilde!

Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Skien

Nybygg av besøkssenter og bibliotek i Skien
Lokalisering: Kulturkvartalet.
Nytt fengsel i region sør, Telemark/Vestfold/Buskerud
150-200 nye plasser. Lokalisering ikke fastsatt.
Nybygg av forvaringsbygg på Skien fengsel
Børve og Borchsenius AS er ansvarlig konsulent for forprosjekteringen.
Nybygg av næring på Søndre Bjørntvedt i Skien
Gnr/Bnr: 221/1760, 221/2225 og 221/2226. Infrastruktur er ferdigstilt.
Utskifting av ventiilasjonsanlegg i bygg 2 ved fylkeshuset i Skien
Anlegget er gammelt og bør byttes om 8-10 år (2023-2025).
Energisparetiltak på bygg i Skien kommune
Gjelder 18 bygg: Buerflata barnehage, Enggrav skole, Gjerpen barneskole, Granåsen barnehage, Gulset barnehage, Kongerød hall, Kongerød skole, Lyngbakken sykehjem, Melum skole, Menstad hall, Menstad skole, Mæla ungdomsskole, Rådhuset, Skien kulturskole, Svanvik skole, Tidemanns barnehage, Venstøp barnehage og Klosterskogen vidregående.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: