Byggenorges Forretningskilde!

Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Sandefjord

Nybygg av kontorbygg langs E18 i Sandefjord
BTA 10,000+. Arbeidsplasser 500+.
Nybygg av kontorbygg i Sandefjord
"Gamle pukkverket".
Nybygg av skatehall i Sandefjord
Fra Plan for videreutvikling av idrettsanlegg i Sandefjord kommune 2014-2023. Start er antatt av redaksjonen.
Nybygg av tribune i Sandefjord
Byggetips. Fra Plan for videreutvikling av idrettsanlegg i Sandefjord kommune 2014-2023. Start er ukjent.
Utbedring av tribune i Sandefjord
Byggetips. Fra Plan for videreutvikling av idrettsanlegg i Sandefjord kommune 2014-2023. Start er antatt av redaksjonen.
Oppgradering av svømmehallen i Sandefjord
Byggetips. Lydanlegg i hallen, rampe for dommere, kontor til svømmeklubben i svømmehallen. Fra Plan for videreutvikling av idrettsanlegg i Sandefjord kommune 2014-2023. Start er antatt av redaksjonen.
Oppgradering av idrettshall i Sandefjord
Byggetips. Oppgradering av bland annet lydanlegg. Fra Plan for videreutvikling av idrettsanlegg i Sandefjord kommune 2014-2023. Start er antatt av redaksjonen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: