Byggenorges Forretningskilde!

Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Kragerø

Nybygg av forretning og næring m.m på Kirkebukta i Kragerø
Trinnvis utbygging. Store deler er ferdigregulert. Kirkebukta/Dampskipskaia. Gnr/Bnr: 42/406 m.fl.
Nybygg av parkeringstunnel i Kragerø
Det planlegges parkering i to nivåer med til sammen 101 parkeringsplasser, fordelt med 48 på første plan og 53 på andre plan. Total lengde på 88 meter og en bredde på 17 meter.
Ombygg av forretning til hotell i Kragerø
Gbnr 32/48, 32/50, 32/55 m.fl
Ventilasjonsarbeider i Rådhuset i Kragerø
Fra budsjett og økonomiplan 2020-2023.
Ny fasade og etterisolering på skole i Kragerø
Fra budsjett og økonomiplan 2020-2023.
Etablering av varslingsanlegg på skoler i Kragerø
Fra budsjett og økonomiplan 2020-2023.
Rehabilitering av stallane ved kirke i Sannidal
Fra budsjett og økonomiplan 2020-2023.
Fasadearbeider på skole i Kragerø
Fra økonomiplan 2018-2021.
Oppgradering av kirke med nye kirkestoler og inventar i Helle
Fra budsjett og økonomiplan 2020-2023.
Takarbeider på barnehage i Kragerø
Fra økonomiplan 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: