Byggenorges Forretningskilde!

Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Vestfold og Telemark fylke

Bamble (11)
Drangedal (5)
Færder (8)
Fyresdal (2)
Hjartdal (0)
Horten (9)
Kragerø (17)
Kviteseid (2)
Larvik (12)
Nissedal (0)
Nome (3)
Notodden (14)
Porsgrunn (16)
Sandefjord (16)
Seljord (9)
Siljan (3)
Skien (14)
Tinn (2)
Tokke (2)
Tønsberg (17)
Vinje (3)
Nybygg av godsterminal i Horten
100 000-200 000 kvm. 400 mål tomt.
Nybygg av kontor, logistikk, lager og industri ved E18 på Bentsrud syd i Holmestrand og Tønsberg kommune
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en regional næringspark med kontorer, lager og logistikksenter.
Ny- og ombygg av handel i Larvik kommune
Innleid trafikkfaglig-kompetanse: Citiyplan v/ Tor Atle Odeberg og Asplan Viak. Kart: Odd Arne Bakke-Ludviksen – geodata og Asplan Viak v/ Lars Krugerud.
Nybygg av handelspark ved E18 i Holmestrand
Det tillates inntil 24.000m2 storhandels butikker.
Nytt undervisningsbygg for videreutdanning i Larvik
Et nasjonalt senter for videreutdanning.
Nytt signalsystem ERTMS i Norge
ERTMS/ETCS - European Rail Traffic Management System/European Train Control System.
Nybygg av forretning og næring m.m på Kirkebukta i Kragerø
Trinnvis utbygging. Store deler er ferdigregulert. Kirkebukta/Dampskipskaia. Gnr/Bnr: 42/406 m.fl.
Nybygg av parkeringstunnel i Kragerø
Det planlegges parkering i to nivåer med til sammen 101 parkeringsplasser, fordelt med 48 på første plan og 53 på andre plan. Total lengde på 88 meter og en bredde på 17 meter.
Nybygg av kontorbygg langs E18 i Sandefjord
BTA 10,000+. Arbeidsplasser 500+.
Nybygg av kontor, kulturhus og boliger i Holmestrand
A-Lab AS, i samarbeid med Urban Creators. DRMA AS, i samarbeid med Asplan Viak AS. Dyrvik Arkitekter AS, i samarbeid med Pir II Landskap, Rambøll Norge og Vista Analyse.
Nybygg av besøkssenter og bibliotek i Skien
Lokalisering: Kulturkvartalet.
Nybygg av kontor i Tønsberg
Prosjektet ligger på is i påvente av nasjonal transportplan.
Nybygg av kontor og forretning i Tønsberg
6-7 etasjer. Gnr/bnr: 1012/5, 8, 9, 12, 85, 94, 103, 135, 136, 137, 159 og 117.
Nytt fengsel i region sør, Telemark/Vestfold/Buskerud
150-200 nye plasser. Lokalisering ikke fastsatt.
Nybygg av kontorbygg i Sandefjord
"Gamle pukkverket".
Nybygg av næringsområde i Bamble
Infrastrukturen opparbeides på separat prosjekt. 2 tomter gjenstår.
Nybygg av næring/forretninger i Tønsberg
Gnr/bnr: 1008/41, 55, 93, 94, 95, 108, 6.
Nybygg av handelspark i Bø
Ca. 5000-7000 kvm.
Utvidelse av videregående skole i Porsgrunn
Samlokalisering av Prosgrunn VGS, avd Sør og Nord. Nytt skolebygg for ca 1235 elever.
Nybygg av forvaringsbygg på Skien fengsel
Børve og Borchsenius AS er ansvarlig konsulent for forprosjekteringen.
Nybygg læringssenter i Larvik
Læringssenter for voksenopplæring.
Nybygg av næringsområde i Bamble
Infrastruktur er opparbeidet. 2 tomter gjenstår.
Nybygg av forretningsbygg og kontor i Tønsberg
Dette kan etterhvert bli en ny bydel som går under navnet Tønsberg Syd.
Nybygg av barneskole på Vesterøya i Sandefjord kommune
Skal bygge en ny barneskole, til erstatning for de tre barneskolene Ormestad, Vesterøy og Framnes etter vedtatt av nye skolestruktur for Sandefjord Kommune. Skolen skal dimensjoneres for rund 600 elevene og 80 ansatte.
Nybygg av næringsområde i Bamble
Infrastruktur opparbeides på separat prosjekt.
Påbygg av hotell og kontor i Bø
40-50 nye hotellrom.
Ombygg av forretning til hotell i Kragerø
Gbnr 32/48, 32/50, 32/55 m.fl
Utvikling av Vikingodden i Tønsberg
Et naust der vikingskipet Saga Oseberg kan oppbevares trygt hele året, større brygger og et bygg som kan romme verksted og informasjonssenter.
Etablering av dagligvareforretning på Dr. Munks gate i Porsgrunn kommune
Ca. 35 parkeringsplasser. Planområder er på ca. 4,3 daa.
Riving- og påbygg av næring og kontor mm i Tønsberg
Tiltaket omfatter kun bebyggelsen i Farmannsveien 3 og Grev Wedels gate 12. Riving av fjerde og femte etasje, og bygge på fire etasjer til. Som en del av ombygging av eiendommen planlegges det oppgradering og endring av fasadeuttrykk samt bedrete klima-, energi- og miljøløsninger i bygget.
Nybygg av barnehage i Horten
9-avdelings barnehage.
Ombygg av kaiområde i Porsgrunn
Tilrettelegging av kai for ny og større, elektrisk drevet ferge med teknisk infrastruktur, oppstillingsplasser for ventende biler, bedre trafikksikkerhet og universell utforming ved fergekaien.
Nybygg av barnehage på Sem i Tønsberg
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Nybygg av næring på Søndre Bjørntvedt i Skien
Gnr/Bnr: 221/1760, 221/2225 og 221/2226. Infrastruktur er ferdigstilt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: