Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Senja

Nybygg av hotell i Husadalen på Senja, Lenvik
Eierselskapene til Aksel Lund Svindal og Thor Hushovd går sammen med Br. Karlsen Holding AS, Bernh. Lund AS, Senjen Invest AS, Riven Holding AS for å etablere Senjen Holding AS.
Nybygg av hotell ved kaianlegget på Finnsnes, Lenvik
Eierselskapene til Aksel Lund Svindal og Thor Hushovd går sammen med Br. Karlsen Holding AS, Bernh. Lund AS, Senjen Invest AS, Riven Holding AS for å etablere Senjen Holding AS.
Nybygg av parkeringskjeller i Seljestad, Lenvik
Gnr/bnr: 45/3 og 83 mfl. Totalt ca 80 stk boenheter fordelt på to delområder.
Oppgradering av barnehage i Senja
Vedlikehold på tak og ventilasjon. Videre er det behov for oppgradering av adkomstvei og uteområder samt inngangsparti.
Oppgradering/utskifting av bygningselementer på skole i Senja
Oppgradering/utskifting av ulike bygningselementer ved Vikstranda skole. Etterisolering, stifting av vinduer og oppgradering av 42 elektriske anlegg og teknisk utstyr (beredere/brannvarsling). Det er også planlagt oppgradering av uteområdet.
Rehabilitering av tak m.m på skole i Senja kommune
Forsterkning av tak og ombygging av takkonstruksjon. Oppgradering av elektriske anlegg samt brannvarslingsanlegget. Det må også gjøres lydisolering av klasserom samt etablere rømningsvei fra mediateket. Det må også gjøres etterisolering av klasseromsfløya noe som også betyr oppgradering av utvendig fasader.
Tak- og ventilasjonsarbeid på skole i Gibostad
Oppgradering av tak og vinduer på gymsal og garderobe på skolen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: