Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Harstad

Utvidelse av sykehus og nytt parkeringshus i Harstad
Ca. 23 000 m2, fordelt på to volum, samt lysgård og mellombygg mellom eksisterende og nytt bygg. Parkeringshus i tre etasjer under bakkenivå ved sykehuset.
Nybygg av flerbrukshall mm i Harstad, trinn 2-3
Trinn 1, se prosjekt; Nordlysparken trinn 1. Infrastrukturen se prosjekt; Nordlysparken VVA.
Nybygg av handelspark i Harstad, trinn 1
Trinn 2-3 se prosjekt; Nordlysparken trinn 2-3. Infrastruktur se prosjekt; Nordlysparken VVA. Kostnad er antydet.
Utvidelse av kjøpesenter mm, Larsneset i Harstad
45 nye butikker og 400 nye parkeringsplasser er planlagt.
Nybygg av parkeringsanlegg i Harstad
500-600 parkeringsplasser.
Nybygg av bibliotek og kino i Harstad
Harstad kommune søker leverandør til OPS-samarbeid.
Nybygg av senter for funksjonshemmede i Harstad
Nybygg av 14 stk omsorgsboliger, 9 stk avlastningsleiligheter og dagsenter.
Tilbygg av resurssenter ved ungdomsskole i Seljestad
Etablere et forsterket skoletilbud som et ressurssenter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: